Nieuws 5 juli 2021

Woningmarktmonitor Q1 2021

In 2021 verschijnt er ieder kwartaal een woningmarktmonitor met de laatste (Rotterdamse) gegevens. De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam maakt deze monitor. De woningmarktmonitor met de cijfers van het eerste kwartaal van 2021 is nu gepubliceerd.

De woningmarktmonitor Q1 2021 is verschenen. Lees hier een samenvatting.

Koopmarkt

Ondanks hoge prijzen en huidige economische omstandigheden lijkt van vraaguitval geen sprake. Vanwege het krappe aanbod blijven m2-prijzen stijgen (gemiddelde vraagprijs € 3.630 / m2).

Huurmarkt

Het aanbod op Funda neemt toe. Minder vraag onder andere door het wegvallen van expats. Pararius ziet een prijsdaling van -7,8%. Deels door verschillen in samenstelling (eengezinswoning versus meergezinswoning) en type aanbod (gemeubileerd versus kaal).

Hypotheekrente

De hypotheekrente noteert een nieuw laagterecord (1,52%), ondanks oplopende rente op de kapitaalmarkt.

Hypotheekaanvragen

Door het beperkte aanbod en de hoge prijzen is het aantal hypotheekaanvragen gedaald ten opzichte van vorig jaar (-6,7%). De grootste daling ligt bij doorstromers NHG/middensegment (-35,8%).

Koopbereidheid

Het vertrouwen in de woningmarkt is positief (VEH-indicator = 106). Door het beperkte aanbod en de hoge prijzen is het koopvertrouwen onder woningzoekenden fors gedaald (Funda-index: -9,2%).

Sociale woningmarkt

De krapte op de woningmarkt werkt ook door in het sociale huursegment. Doordat de doorstroming de afgelopen jaren stokt, neemt het aantal advertenties af.

Vergunningen nieuwbouwwoningen

Het aantal nieuwbouwwoningen in de aangevraagde (735) en verleende (1.015) bouwvergunningen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Bouwkosten

De bouwkostenstijging zet door. Handelsconflicten, leveringsproblemen en containertekorten stuwen prijzen flink op. Door corona afgeschaalde fabrieken zijn maar ten dele weer opgeschaald.

Planvoorraad

Op papier is er voldoende planaanbod om aan de hoge ambities op korte termijn te voldoen. Het beeld voor de middellange termijn is vergelijkbaar, maar kent meer onzekerheden. Meer concrete planvoorraad nodig.

Bruto Binnenlands Product

Nederland zit diep in de laagconjunctuur (BBP Q4: -2,8%). Er is optimisme maar ook onzekerheid over het verloop van 2021.

Werkloosheid

De werkloosheid is afgelopen maanden verder afgenomen (met 42.000) naar landelijk 3,5%. Dat is positief, maar sterk afhankelijk van overheidssteun.

Consumentenvertrouwen

Na een historisch diepe duik vorig jaar, herstelt het vertrouwen vooralsnog vrijwel niet (-18 in maart).

 

 

Terug naar boven