Nieuws 16 juni 2022

Toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt in Rijnmond

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Rijnmond in 2022 verder herstelt na de coronacrisis. Vooral in de uitzendbranche en de horeca ontstaat werkgelegenheid. De economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, inflatie en dalende koopkracht zorgen echter voor toenemende onzekerheid. Hierdoor neemt naar verwachting de banengroei in 2023 af. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023.

“Op dit moment gaat het nog goed met de economie en maken we ons zorgen over de grote personeelstekorten, materiaaltekorten en hoge energieprijzen. En naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt gaan we dit wel meer merken in onze economie en op den duur ook op de arbeidsmarkt. De prognose die wij nu hebben is positief, maar door de economische ontwikkelingen als inflatie, minder koopkracht en dalend consumentenvertrouwen, is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven”, aldus Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur UWV

De prognose die wij nu hebben is positief, maar door de economische ontwikkelingen als inflatie, minder koopkracht en dalend consumentenvertrouwen, is elke prognose nu met veel onzekerheid omgeven

Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur UWV

Vooruitzichten korte termijn goed

Dit jaar zal er nog niet veel veranderen op de arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de economie en de arbeidsmarkt zijn op korte termijn gunstig. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Rijnmond herstelt verder, nadat deze in 2021 alweer op het niveau van voor de coronacrisis was gekomen. In de jaren 2022 en 2023 groeit het aantal banen van werknemers door met 16.100 (2,4%) en komt uit op 696.100. Deze groei wordt voor een belangrijk deel in 2022 gerealiseerd. Vanaf 2023 komen we in een periode van onzekerheid terecht. Voor 2023 wordt nu nog een kleine groei verwacht, maar of dit gaat uitkomen is hoogst onzeker.

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de prognoses neemt tussen 2022 en 2023 in de meeste sectoren de werkgelegenheid toe. In de arbeidsmarktregio Rijnmond groeit vooral het aantal banen van werknemers in de uitzendbranche, horeca, specialistische zakelijke diensten, de ICT en de zorg. De uitzendbranche werd hard getroffen door de coronacrisis, maar maakt nu weer een sterke groei door. Ditzelfde geldt voor de horeca, alleen is de verwachting niet dat het aantal banen in deze sector eind 2023 weer op het niveau zal zijn van voor de coronacrisis. Door de toenemende zorgvraag en vergrijzing zal ook het aantal banen in de zorg en welzijn de komende tijd toenemen.

Krimp in industrie en detailhandel

Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. In sectoren als vervoer en opslag, industrie en detailhandel neemt het aantal banen van werknemers af in de jaren 2022 en 2023. Verdergaande automatisering en digitalisering zorgen ervoor dat minder werknemers nodig zijn voor de groeiende productie. Vooral in de detailhandel blijft de werkgelegenheid achter bij de productie die steeds meer via online verkopen wordt gerealiseerd. Ook zien we de eerste effecten van de onzekerheid over de economie. Zo is de industrie conjunctuurgevoelig en afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog raken internationale ketens van productie en transport verstoord en zijn er grondstoftekorten. Door deze factoren zal de werkgelegenheid in de industrie ook afnemen de komende periode.

Groei werkgelegenheid vooral buiten de Randstad

In heel Nederland groeit in 2022 en 2023 het aantal banen – van werknemers en zelfstandigen samen – met 2,7% en komt uit op 11,2 miljoen, waarvan 8,8 miljoen werknemersbanen en 2,4 miljoen zelfstandigen. De banengroei van werknemers doet zich naar verwachting voor in alle regio’s in Nederland. Opvallend is dat de grootste groei buiten de Randstad zit. De drie regio’s met de grootste groei van het aantal werknemersbanen zijn Flevoland (3,7%), Midden-Brabant (3,5%) en Zuidoost-Brabant (3,2%). De minste groei zit in Midden-Limburg (1,1%), Zuid Kennemerland en IJmond (0,9%) en Zuid-Limburg (0,7%).

Onzekerheid in prognoses

Prognoses over de arbeidsmarkt zijn altijd onderhevig aan economische ontwikkelingen en onzekerheden. De UWV-arbeidsmarktprognose 2022 – 2023 laat nog wel een positief beeld zien voor de arbeidsmarkt, maar de oorlog in Oekraïne werpt wel een schaduw over de prognose waardoor deze extra onzeker is.
Geen einde aan de krapte
UWV verwacht dat landelijk het aantal vacatures in 2022 nog toeneemt. In 2023 zorgt de afname van de economische groei naar verwachting voor minder vacatures. De krapte wordt hierdoor iets minder, maar blijft onverminderd aanwezig in de meeste beroepsgroepen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is veelal een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan.

In dit bericht is gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van een van onze partners UWV. Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op werk.nl.

Terug naar boven