Aantrekkelijke steden zijn de winnaars voor morgen.

Initiatieven gericht op kwaliteitsverbetering hebben van Rotterdam een populaire stad gemaakt. Nu is het zaak om deze status te behouden, want een aantrekkelijke stad is van groot economisch belang.

Steeds meer mensen trekken naar de stad. Naar verwachting woont in 2050 86% van de inwoners in hoogontwikkelde landen in steden. Velen van hen hebben daarbij een breed palet aan wensen en kunnen bewust kiezen tussen verschillende steden. Daarmee is de aantrekkelijkheid van steden steeds bepalender voor duurzame groei van de stad, de komst van passende nieuwe bewoners, bedrijven, bezoekers en dus voor stabiele groei van de economie.

Internationale bedrijven zijn op zoek naar een stad met een goed vestigingsklimaat. Hoe verhouden de huurprijzen, arbeidsvoorwaarden, serviceverlening en bijvoorbeeld het belastingstelsel zich tot die van een concurrerende stad? Maar ook: vinden deze multinationals in de stad geschikte werknemers én willen de medewerkers die ze meenemen in die stad wonen. Bezoekers van congressen willen, naast interessante inhoud, ook een aantrekkelijk randprogramma. Toeristen komen niet alleen voor grote attracties, maar ook voor lokale restaurants en onverwachte ontmoetingen. En jonge gezinnen, op zoek naar een fijne en veilige plek om te wonen, zijn tegelijk volwassenen die graag af en toe uit eten willen of naar de bioscoop gaan.

Van muurbloempje tot hoogvlieger

In een echt aantrekkelijke stad grijpen alle facetten (zakelijke en privé) op elkaar in en sluiten goed op elkaar aan. En deze aantrekkelijkheid is bepalend voor het (economische) succes van een stad. In Rotterdam maken we dit de laatste jaren aan den lijve mee. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad in rap tempo opgebouwd, maar wel volgens de heersende modernistische principes uit die tijd: het centrum van de stad was voor werk en moest vooral makkelijk met de auto toegankelijk zijn vanuit alle buitenwijken waar de middenklasse woonde. Dit leidde tot een leeg centrum, waar je tot niet heel lang geleden ’s avonds een kanon kon afschieten. In de decennia die volgden, kreeg Rotterdam te maken met flinke economische tegenslagen. Veel banen verdwenen en we konden de stap van productie naar service maar moeilijk maken. Een hoge werkloosheid en problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid waren het gevolg.

Onder leiding van burgemeester Peper en Riek Bakker, toenmalig hoofd Stadsontwikkeling, werden eind jaren ’80 plannen gemaakt om de stad aantrekkelijker te maken. De Kop van Zuid, Erasmusbrug, de Koopgoot en het Museumpark zijn in die periode bedacht. Stuk voor stuk met het doel om van Rotterdam een plek te maken waar bedrijven zich willen vestigen, toeristen op bezoek willen komen en nieuwe bewoners zich thuis voelen. Deze ontwikkelingen zijn in de jaren daarna versterkt, doordat er steeds meer aandacht kwam voor veiligheid en de stad zich bewust richtte op de aantrekkelijkheid van de binnenstad zelf. Zo heeft de City Lounge strategie er mede voor gezorgd dat Rotterdam steeds meer de sfeer ademt van een plek waar je wil verblijven, zonder dat de stad kan leunen op een authentiek oud stadscentrum dat vanzelf die sfeer oproept.

Ook de Rotterdammers zelf herwonnen hun trots en gaven hun eigen identiteit opnieuw vorm. Een identiteit die stoelt op hard werken en ‘gewoon doen’, maar waaronder de ziel schuilt van trotse en toegankelijke mensen. Die zo kenmerkende Rotterdamse mentaliteit is ook onderdeel van de aantrekkelijke stad. Dankzij al deze initiatieven staat er nu een stad die we met groot vertrouwen kunnen betitelen als aantrekkelijk. Een stad die Rotterdam Partners kan verkopen in het buitenland, als plek waar je wilt wonen en wilt werken, waar je wilt ondernemen en die je wilt bezoeken.

Populair blijven

Het aantal hotelgasten stijgt gestaag, mensen verblijven langer in het centrum en het aantal horecazaken neemt toe. Ook vestigen steeds meer bedrijven zich in Rotterdam en willen meer expats hier wonen. Sinds enkele jaren is zelfs de instroom van bewoners uit andere grote steden groter dan de uitstroom van Rotterdammers die naar andere grote steden vertrekken. Al deze bewoners, bedrijven, expats en bezoekers geven hier hun geld uit en zorgen voor groeiende werkgelegenheid. En dat kan Rotterdam nog steeds goed gebruiken, want de werkloosheid is nog steeds ruim hoger dan het landelijk gemiddelde.

Aantrekkelijk worden was een eerste uitdaging; aantrekkelijk blijven, vergt komende jaren onze gezamenlijke aandacht en inspanning! Meegroeien en duurzaam doorontwikkelen moet op een slimme en gebalanceerde manier gebeuren. We zien momenteel over de hele wereld voorbeelden van steden waar die balans zoek is. Steden waar toeristen het straatbeeld overheersen, waardoor bewoners zich er niet meer thuis voelen. Of steden waar vastgoedinvesteerders de stad zodanig overheersen dat bewoners die werken in het centrum, twee uur moeten reizen voordat ze thuis zijn.

Rotterdam is daar nog niet: wat aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht betreft kan het nog veel beter voordat de balans de verkeerde kant op slaat. We hebben als stad pas onlangs het punt bereikt dat anderen ons populair noemen en laten we daar vooral van genieten. Maar laten we tegelijk slim nadenken over hoe we de aantrekkelijkheid van de stad in de toekomst verder gaan vormgeven. Meer toeristen, congresgangers, internationale bedrijven, startups en nieuwe bewoners maken de stad economisch gezonder. Een aantrekkelijke stad is essentieel om hen aan te (blijven) trekken.

 

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners realiseert een jaarlijks mediabereik van meer dan een miljard. Nationale en internationale publicaties in kwaliteitsmedia zoals El Mundo, Het Financieele Dagblad, The Guardian en The New York Times dragen in hoge mate bij aan het versterken van het economisch profiel en het imago van de stad. Zij vormen een belangrijke tool om Rotterdam positief voor het voetlicht te brengen; onder andere tijdens handelsmissies, acquisitietrajecten en het beïnvloeden van congresorganisaties. Rotterdam Partners voert een proactief (inter)nationaal persbeleid. Leidend hierbij is het nieuws uit de stad. Rotterdam Partners werkt samen met uiteenlopende partners en stakeholders en volgt de merkwaarden én belangrijke thema’s die raken aan het vestigingsklimaat van Rotterdam. Denk hierbij onder meer aan innovatie, resilience en stedelijke ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt en adviseert Rotterdam Partners partijen in de stad op het gebied van media.

Terug naar boven