Investeringsfondsen versterken ondernemersklimaat voor bedrijven.

Startups en scale-ups hebben vaak moeite om bankfinanciering aan te trekken. In de Rotterdamse regio komt er steeds meer kapitaal beschikbaar van participatiefondsen.

Startende en groeiende bedrijven zijn inmiddels breed omarmd als ‘driver’ voor innovatie en werkgelegenheid. Lokale en regionale overheden zoeken dan ook naar instrumenten om deze ondernemers te ondersteunen. De toegang tot kapitaal blijkt één van de grootste uitdagingen voor startups en scale-ups. Wanneer we kijken naar hun ondersteuningsvraag zien we globaal drie fases met elk een andere (kapitaal)behoefte. De risico’s zijn het grootst tijdens de opstartfase. Ook de stap van de ontwikkelfase richting de commerciële fase kent aanzienlijke risico’s en vraagt bovendien vaak forse investeringen. Juist op deze momenten hebben ondernemingen moeite om investeerders te vinden. Dit wordt de ‘vallei des doods’ genoemd. Banken en andere financiële instellingen investeren niet of maar zeer beperkt in deze fases omdat de risico’s te groot zijn. Zij investeren liever in bedrijven die al in de commerciële fase zitten en een ‘bewezen’ omzet hebben.

Nieuwe geldschieters

Lokale en regionale participatiefondsen helpen veelbelovende jonge bedrijven steeds vaker om deze kloof te overbruggen. Zo ook in de Rotterdamse regio. In Rotterdam wordt hard gewerkt om hiermee het innovatieklimaat te versterken en de ontwikkeling van specifieke clusters te bevorderen. Regionale partijen zoals het Havenbedrijf, InnovationQuarter en Rotterdam Partners leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Onderstaande tabel toont het beschikbare kapitaal in lokale en/of regionale participatiefondsen begin 2014 en begin 2018. In deze periode is ruim €180 miljoen aan additioneel kapitaal beschikbaar gekomen.

Bovendien is er meer diversiteit tussen de fondsen. De groei van het beschikbare fondskapitaal legt daarmee een belangrijk fundament voor een aantrekkelijk klimaat voor startups en scale-ups. Zeker in samenhang met de (inter)nationale fondsen kan deze uitbreiding leiden tot een grotere multiplier dan nu al gerealiseerd wordt.

Tabel 1: Investeringsfondsen met een regionaal perspectief*Naast fondsen kunnen bedrijven ook terecht bij de kreditietunie voor financiering

Aanvullende instrumenten blijven nodig

Het oprichten van fondsen is natuurlijk niet voldoende om de toegang tot kapitaal te verzorgen. Er blijft ook behoefte aan kennis, businesssupport, coaching en publiek-private samenwerking (PPS). Waar de startups en scale-ups bijdragen aan (disruptieve) technologische doorbraken op maatschappelijke thema’s kan de overheid ook daar een belangrijke partner zijn. Bijvoorbeeld op onderwerpen als energietransitie en circulaire economie. Juist op deze maatschappelijke opgaven blijkt de kapitaalbehoefte de schaal van de individuele startups en scale-ups te overstijgen. Hier is veelal behoefte aan financiering voor PPS-constructies en/ of projectfinanciering. Met het versterkte fundament van beschikbaar kapitaal kunnen steden en regio’s de volgende stap zetten door de focus te verleggen naar ‘de beste support’ van grootschalige doorbraken.

Download origineel
Terug naar boven