Rotterdam: aantrekkelijke stad.

Buitenlandse gasten in Rotterdam

Het aantal buitenlandse toeristen is in de afgelopen periode sterk gestegen (zie figuur 1). Afgaand op het eerste halfjaar wordt ook voor 2017 een stijging verwacht. Zie voor een verdieping het artikel ‘Aantrekkelijk voor toeristen én inwoners’ in deze EVR.

FIGUUR 1: Aantal buitenlandse gasten (x 1.000)Gasten en hun overnachtingen in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed & breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.; uit buitenland (x 1000). * voorlopige cijfers.
Bron: CBS

Hotelovernachtingen

Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten en het totaal aantal hotelovernachtingen steeg tussen 2012-2016 met 37%. En hiermee is Rotterdam in 2016 de 2e stad van Nederland geworden, vooral door de groei van de binnenlandse bezoekers. Afgaand op het eerste halfjaar wordt er ook over het jaar 2017 een stijging van het aantal hotelovernachtingen verwacht (zie tabel 1).

Tabel 1 A: Aantal overnachtingen buitenlandse gasten (X 1.000) en totaal aantal overnachtingen (X 1.000)Gasten en hun overnachtingen in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen; uit buitenland en totaal aantal (dus incl. Nederlandse gasten) (x 1000). * voorlopige cijfers eerste halfjaar 2017
Bron: CBS
Tabel 2: Aantal horecavestigingen per type, Rotterdam
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland

Horeca

De horeca doet het goed in Rotterdam en regio. Het aantal horecaondernemingen steeg in de stad met bijna 400 bedrijven ten opzichte van 2014. De groei van de horeca droeg bij aan de groei van de werkgelegenheid in de consumentensector. In Rotterdam groeide deze sector tussen 2014-2017 met bijna 5000 banen en met 1135 banen tussen 2016-2017 (zie tabel 3).

tabel 3: Ontwikkeling werkgelegenheid* in de consumentendiensten* Door verbeterde registratie in het vestigingenregister bevat het register sinds 2016 aanmerkelijk meer vestigingen dan voorheen.
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland

Wonen in Rotterdam

De gemiddelde huizenprijs in de regio Rotterdam is volgens de NVM gestegen naar 232.000 euro in het derde kwartaal van 2017; 14,7 procent hoger dan een jaar eerder. Wel ontstaat er een krapte op de woningmarkt, vooral voor gezinswoningen. Door een tekort aan aanbod is het aantal transacties in de regio met ruim 10 procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In 2017 is gestart met de bouw van 3.764 nieuwe woningen in Rotterdam. Hiermee is de bouwproductie gestegen naar recordhoogte! (zie figuur 2).

FIGUUR 2: woningbouwproductie 2000-2017 Rotterdam
Terug naar boven