Talentvolle leerlingen laten uitblinken!.

Aantrekkelijk onderwijs is studenten uitdagen. Daarom neemt het Albeda College deel aan internationale vakwedstrijden, waar onze studenten op het hoogste niveau kunnen excelleren.

‘Winnaars zijn geen mensen die nooit iets fout doen, maar mensen die nooit opgeven’, zegt Iris Kleinjan van Albeda Horecacollege. Zij won de schoolwedstrijd van haar opleiding tot patissier en werd afgevaardigd naar het nationaal kampioenschap van Skills Heroes. Dit zijn mbo-vakwedstrijden. Iris won prompt de gouden plak door heel goed naar haar gevoel te luisteren bij haar smaken en texturen, samen met een flinke dosis doorzettingsvermogen. Ook de docenten werden uitgedaagd om Iris zo goed mogelijk te begeleiden om tot deze topprestatie te komen. Het leverde Iris een ticket naar Abu Dhabi op, waar vorig jaar de 44ste editie van World-Skills plaatsvond. Maar liefst 28 landen deden mee in haar vakgebied en de concurrentie was moordend.

Tot een podiumplek leidde het deze keer niet, maar het moge duidelijk zijn dat deze vakwedstrijden een unieke en leerzame ervaring zijn voor onze studenten. Ondertussen zijn er binnen Albeda zeventien opleidingen die meedoen aan Skills Heroes wedstrijden. Daarnaast worden studenten ook voorbereid op andere internationale vakcompetities of kunnen zij voor korte of langere duur een deel van de opleiding in het buitenland volgen. Bij een aantal opleidingen wordt de opleiding in het Engels verzorgd. Ook dit is mbo!

Bekwame vakmensen

Een aantrekkelijke stad vindt zijn oorsprong in betrokken, gemotiveerde en enthousiaste inwoners. Leren en ontwikkelen zijn daarin belangrijke pijlers. Het leren bij Albeda is gericht op fundamentele gedragsveranderingen bij studenten, van bewust onbekwame naar onbewust bekwame vakmensen en actieve burgers. Een proces dat zowel stapsgewijs verloopt als met sprongen, van fase naar fase. Het onderwijs sluit aan bij de motivatie van de studenten om zich te ontwikkelen. Dat lukt als de student vertrouwen heeft in het leren, het belang ziet van de leerdoelen en er op dat moment klaar voor is om deze te gaan bereiken. Studenten leren actief en gericht als ze aan de slag gaan met ‘integrale’ taken, in het mbo zijn dat vaak authentieke beroepstaken. Bij Albeda zien we dat terug in de vormgeving van taken op de leer-werkplekken en in de examens. Studenten leren vooral van wat ze oefenen. We zorgen er daarom voor dat studenten ook kunnen oefenen met de aangeboden lesstof, in een omgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de beroepspraktijk. Gelukkig bieden Rotterdam en de werkgevers in de stad ook deze mogelijkheden.

De Albeda visie op onderwijs en leren laat zich samenvatten in de volgende items:

 • Toegankelijk voor wie kan en wil
 • Toegangspoort naar werk of vervolgopleiding
 • Toekomstgericht en innovatief
 • Loopbaanontwikkeling centraal
 • Allianties met bedrijven en instellingen
 • Praktijkgerichte leer-werkomgeving
 • Sterk pedagogisch-didactisch vakmanschap
 • Emancipatiemotor

Vijf speerpunten

Voor het vormgeven van aantrekkelijk onderwijs in alle opleidingen, voor zowel onze studenten als medewerkers, hanteren wij op basis van onze visie op leren vijf principes.

 1. We bieden authentieke, betekenisvolle beroepstaken en beroepscontexten aan
  Onze studenten zijn de ‘denkende doeners van de toekomst’. Ze zijn gemotiveerder om te leren en hun opleiding af te maken als ze een opleiding volgen die aansluit bij hun talenten en hun passie. Daarom leren we hen van meet af aan te functioneren in authentieke beroepscontexten die passen bij het toekomstige beroep. Algemeen vormende en beroepsgerichte vakken worden waar mogelijk geïntegreerd aangeboden en geëxamineerd.
 2. We stimuleren eigen vormgeving van leven en leren
  We stemmen het onderwijs af op de fase van ontwikkeling en de beroepsidentiteit van de jongere of werkende. Studenten krijgen keuzes, we bieden maatwerk en we blijven in gesprek over de onderbouwing en consequenties van die keuzes. We helpen ze doelen te stellen en doelgericht te organiseren.
 3. We realiseren verbinding
  Onze studenten en medewerkers voelen zich bij Albeda gezien en gekend in hun eigenheid en talenten. Ze ervaren verbinding, de ideale voedingsbodem voor vertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Studenten worden aangesproken in hun (jong-)volwassenheid, worden in contact gebracht met rolmodellen en krijgen feedback. Albeda medewerkers helpen hen hun doelen te behalen en hindernissen te overwinnen. Met de invoering van colleges creëren we kleinschalig en herkenbaar onderwijs voor onze studenten en voor bedrijven.
 4. We bieden een veilige leer- en werkomgeving
  Sociale veiligheid zien we als een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk pedagogisch-didactisch leer- en werkklimaat. We bieden een warme relatie, structuur, veiligheid en zekerheid. Er zijn duidelijke afspraken over gewenst gedrag in en buiten de klas met heldere grenzen.
 5. We werken vanuit een positieve, ontwikkelings-gerichte houding
  Onze studenten laten we zien en ervaren dat ze in staat zijn om iets te bereiken, dat ze ergens goed in zijn. Door zichtbaar te maken wat onze studenten kunnen, hoe ver ze zijn, vragen te stellen en het geven van positieve feedback.

De colleges van Albeda dragen merknamen met een herkenbare link naar het werkveld of de beroepsgroep:

 • Albeda Beauty & Fashioncollege
 • Albeda College Economie & Ondernemen
 • Albeda College Muzikant Producer
 • Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk
 • Albeda Danscollege
 • Albeda Facilitair & Veiligheidscollege
 • Albeda Horecacollege
 • Albeda mbo Theaterschool
 • Albeda Rotterdam The Hague Airport College
 • Albeda Sportcollege
 • Albeda Startcollege
 • Albeda Travel & Leisure College
 • Albeda Zorgcollege

Onderwijs en stad versterken elkaar

Albeda verzorgt onderwijs dat boeit en bindt, voor zowel degene die meer begeleiding en ondersteuning nodig heeft, als degene die net iets extra’s of iets speciaals naast de opleiding aankan. Albeda laat jongeren en ouderen excelleren, ieder op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier. Voor hen die willen en kunnen biedt Albeda excellentieprogramma’s, naast de reguliere lessen of geïntegreerd. In een aantrekkelijke stad is aantrekkelijk onderwijs één van de pijlers. Onderwijs dat niet alleen attractief is voor studenten en bedrijven, maar ook voor de medewerkers en dat gegeven wordt in aangename scholen die goed toegankelijk en bereikbaar zijn. Om dit te kunnen realiseren heeft het Albeda ook een aantrekkelijke stad nodig. Een concreet voorbeeld van de versterking tussen de stad en het onderwijs is de IT-campus die in 2018 haar start zal kennen als samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, gericht op de aanwas van nieuw talent en op het verbeteren van de aansluiting van de wensen van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Plan is dit op een later tijdstip om te zetten in een fysieke campus.

Terug naar boven