Nieuws 16 maart 2018

Toename starters in Rotterdam

Het ING Economisch Bureau verwacht dat er in Nederland in 2018 139.000 nieuwe starters bij komen. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2017 toen er 137.000 starters bij kwamen. Het aantal starters in 2017 kwam hiermee op het hoogste niveau sinds de tellingen in 2009. Omdat de economie blijft groeien, er behoeft blijft aan flexibiliteit en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, is de verwachting dat het aantal blijft groeien. De landelijke groei van het aantal starters is ook in Rotterdam terug te zien.

In 2017 startte de meeste ondernemers in de bouw (+21%) gevolgd door transport met 12%. De meeste starters zijn actief in de zakelijke diensten. De zorg- en bouwsector komen daarna. Ondanks de groeiende economie en de toename van het aantal vaste contracten, blijft de vraag naar zzp’ers hoog.

Starterklimaat in Rotterdam

In 2016 zijn in Rotterdam ruim 9.112 bedrijven gestart. Dit lag iets hoger dan het aantal in 2015 (9.064). In de eerste acht maanden van 2017 zijn er 6.942 starters bij gekomen. Het aantal startende bedrijven in Rotterdam groeit daarmee sterk. Voor 2017 lijkt het beeld tot dusver gunstig: in vrijwel alle branches daalt het aantal opheffingen van bedrijven.

Rotterdam is een goed plek om te starten in de maritieme sectoren, maar ook in andere sectoren wordt vaak gestart. Van de totale populatie in de periode 2012-2017 wordt in Rotterdam vaak in de logistieke sector gestart. Er zijn ook veel startende ondernemers in de hoofdsectoren detailhandel & horeca, zakelijke diensten en overige diensten. Binnen deze hoofdsectoren blijkt er in Rotterdam vooral veel te worden gestart in de horeca, de financiële sector, industrieel ontwerp, kunst & cultuur en sport & recreatie. Er wordt minder vaak gestart binnen innovatieve segmenten zoals Clean Tech en Medisch.

Opvallend is de sterke opmars van het aantal zzp’ers in Rotterdam. In de eerste drie kwartalen van 2017 steeg het aantal zelfstandigen zonder personeel met 9%, ruim boven de landelijke groei van 1%. In Rotterdam is inmiddels 56% van het aantal bedrijfsvestigingen een zzp’er. Landelijk is dit 51%.

Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard