Nieuws 18 april 2018

Smart Shipping: veiliger, duurzamer en efficiënter

De haven moet vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. Door automatisering, digitalisering en de overgang van fossiele naar duurzame energie verandert de haven. Deze verandering is nodig zijn om als haven ene belangrijk rol te blijven spelen in de Nederlandse economie. Eén van deze vernieuwingen is Smart Shipping.

De scheepvaart is, is als onderdeel van de haven, belangrijk voor de Nederlandse en Rotterdamse economie. Maar de scheepvaart heeft in deze tijd te maken met verschillende uitdagingen, zoals een tekort aan schippers, milieubelasting en wachttijden bij bruggen havens.  Om in de toekomst de toenemende volumes aan te kunnen, moet de haven vernieuwen. Het moet efficiënter en duurzamer.

Dat kan door middel van Smart Shipping.  Smart Shipping staat voor schepen die continu in verbinding staan met hun omgeving en op de lange termijn zonder tussenkomst van mensen zelfstandig zullen varen. De bijzondere schepen worden aangestuurd door een ‘Virtual Captain’. Deze digitale kapitein zorgt voor een realtime interactie tussen schip, rederij en objecten als bruggen maar ook andere schepen op de vaarroute.

Op deze manier kan het schip zelf afstemmen met de omgeving wat de optimale koers en snelheid zijn. Tijdens de reis kan het schip dit zelf aanpassen. Bijvoorbeeld bij verandering van planning of als een brug niet op het afgesproken tijdstip op kan. Smart Shipping is daarmee veiliger, efficiënter en duurzamer.

De ontwikkelingen in de scheepvaart gaan snel. Op dit moment wordt het grootste deel van de schepen nog bestuurt door mensen (die gebruik maken van slimme technologieën). Maar de eerste stappen richting autonome scheepvaart worden nu gezet.

Bekijk in het filmpje voor meer informatie over Smart Shipping.

Bekijk meer EVR cijfers
  • Lees ook de partnerbijdrage van CGI over de energietransitie
  • Lees ook de partnerbijdrage van het Havenbedrijf over de toekomst van de Rotterdamse haven

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard