Albeda

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met 120 opleidingen en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten is het Albeda een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Het Albeda ontwikkelt onderwijs in samenwerking met bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen.

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam richt zich op de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau, in omvang en kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf: handhaving van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam biedt een breed aanbod aan onderwijs in alle onderwijssectoren, behalve de agrarische sector. De Hogeschool is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam en deelt kennis en ervaring op het gebied van hoger beroepsonderwijs en haar visie op de ontwikkelingen, gericht op economische transities.

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners heeft als doel de Rotterdamse economie te versterken. Als verbindende schakel tussen bestuur, bedrijven en instellingen zetten zij zich in voor bezoekers, bedrijven en bewoners. De expertise van Rotterdam Partners ligt op het gebied van netwerken, citymarketing, toerisme (inter)nationale handel, investeringen en congressen. Rotterdam Partners richt zich op het succes van Rotterdam en een gastvrij welkom in onze stad.

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard