Albeda

Albeda

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met 120 opleidingen en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten is het Albeda een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Het Albeda ontwikkelt onderwijs in samenwerking met bedrijven, gemeenten en overheidsinstellingen.

CBRE

CBRE

CBRE is een internationale vastgoed- en huisvestingsadviseur met alle vastgoedexpertise in eigen huis. CBRE richt zich op commercieel vastgoed in alle sectoren, zoals kantoren, winkels en winkelcentra, industrieel en logistiek vastgoed, hotels, woningcomplexen en zorgvastgoed. Door een compleet aanbod in vastgoed- en huisvestingsadvies is CBRE sterk in een integrale benadering van ieder vastgoedvraagstuk. De grote kennis van de vastgoedmarkt en jarenlange ervaring geeft CBRE een vooraanstaande positie in de Nederlandse en internationale markt. Hierdoor en door de ambitie om uitzonderlijke resultaten te leveren, kan CBRE tot echte meerwaarde komen voor de klant. Dit zijn beleggers, eigenaren, huurders, eindgebruikers en financiers van commercieel vastgoed.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, die behoort tot de top van Europa. De universiteit is stevig verankerd in de stad Rotterdam en de regio.

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam richt zich op de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau, in omvang en kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf: handhaving van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam biedt een breed aanbod aan onderwijs in alle onderwijssectoren, behalve de agrarische sector. De Hogeschool is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam en deelt kennis en ervaring op het gebied van hoger beroepsonderwijs en haar visie op de ontwikkelingen, gericht op economische transities.

Inholland

Inholland

Inholland Rotterdam biedt opleidingen op het gebied van communicatie, management, marketing, media, onderwijs, recht, toerisme en welzijn. Inholland Rotterdam werkt samen met ondernemers, overheden, non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen.

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) weet als geen andere partij wat er speelt bij ondernemers in Rotterdam. De KvK geeft voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied en onderhoudt veel actieve netwerken.

R’damse Nieuwe

R’damse Nieuwe

R’damse Nieuwe is een community van ondernemende Rotterdammers. R’damse Nieuwe is groeiende groep jonge mensen met nieuwe en bijzondere ideeën. Zij geloven in Rotterdam als stad van de toekomst en zijn bereid zich voor onze stad in te zetten. Met een eigen kijk op cultuur, innovatie, duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling en technologie.

Rabobank

Rabobank

De Rabobank Rotterdam is een van de grootste aangesloten banken binnen Rabobank Nederland met een groot aantal vestigingen in Rotterdam. Daarnaast is de Rabobank actief in stad en haven. Daarmee heeft de Rabobank een belangrijk aandeel aan de Rotterdamse economie.

Randstad

Randstad

Al meer dan 55 jaar speelt Randstad actief een toonaangevende rol op de arbeidsmarkt. Randstad heeft vier vestigingen in Rotterdam. Van daaruit helpen de medewerkers dagelijks mensen bij het vinden van een baan en organisaties bij het vinden van het juiste personeel.

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners heeft als doel de Rotterdamse economie te versterken. Als verbindende schakel tussen bestuur, bedrijven en instellingen zetten zij zich in voor bezoekers, bedrijven en bewoners. De expertise van Rotterdam Partners ligt op het gebied van netwerken, citymarketing, toerisme (inter)nationale handel, investeringen en congressen. Rotterdam Partners richt zich op het succes van Rotterdam en een gastvrij welkom in onze stad.

UWV

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. UWV is een autoriteit op het gebied van kennis en gegevens over de arbeidsmarkt.