Nieuws 8 april 2020

Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid

De komende tijd staat het managen van de crisis bovenaan de agenda. Maar voor iedere organisatie komt vroeger of later het moment om zich te bezinnen op het post-coronatijdperk. Jester publiceert een paper met concrete handreikingen voor organisaties om zich voor te bereiden op de wereld na COVID-19.

 

Door te leren van nieuwe routines, reflectie op de crisis en verbeelding van de toekomst kunnen organisaties zich voorbereiden op een nieuwe toekomst. Nu is de tijd voor strategie. Jester daagt organisaties uit om de toekomst te doordenken en hun plannen klaar te hebben voordat de wereld uit lockdown komt en operationele issues de agenda domineren. Het paper biedt concrete handreikingen voor bestuurders en beleidsvormers in de publieke sector, de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs om zich voorbereiden op de nieuwe realiteit van het post-coronatijdperk. Lees de hele paper: Na COVID-19: anticiperen op een nieuwe werkelijkheid.

Vervolg

Dit paper is een vervolg op het paper dat Jester 23 maart publiceerde met impactscenario’s en handreikingen voor organisatie om te handelen tijdens de coronacrisis: COVID-19: handelen in het oog van de storm.

Terug naar boven