Nieuws 11 maart 2020

Meerjarige groei toerisme in Rotterdam houdt aan

Rotterdam heeft in 2019 ruim 1,2 miljoen hotelgasten verwelkomd. De hotelcijfers in 2019 vertonen een lichte daling ten opzichte van het recordjaar 2018. Toch houdt meerjarige groei aan. Dat blijkt uit voorlopige bezoekcijfers. Vooral zakelijke reizigers zijn een belangrijke markt voor Rotterdam.

Net als voorgaande jaren was Rotterdam in 2019 het meest in trek bij bezoekers uit eigen land. Ook bezochten veel toeristen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de stad. Rotterdam blijft ook groeien als zakelijke bestemming. Bijna de helft van het aantal hotelovernachtingen komt op conto van de zakelijke reiziger, blijkt uit cijfers van het CBS. De zakelijke reisindustrie is een belangrijke markt voor Rotterdam. Het gemiddelde bestedingspatroon van de zakelijk reiziger ligt hoger dan dat van de vrijetijdstoerist.

Ruim 48 miljoen euro

Rotterdam Partners was in 2019 betrokken bij het aantrekken van 28 congressen naar Rotterdam. In aantal en omvang meer dan het jaar ervoor, waarmee hun economische impact forser is dan eerdere jaren. Samen leveren deze congressen, die nog moeten plaatsvinden, de economie naar verwachting ruim 48 miljoen euro op.

Positieve groei

Het toerisme in Rotterdam beleeft al een aantal jaren een positieve groei, met als voorlopige piek 2018 waarin het aantal hotelgasten met 15 procent steeg ten opzichte van het jaar ervoor. Die snelle groei nam in 2019 weer iets af. Het aantal hotelovernachtingen daalde van ruim 2,1 miljoen in 2018 naar bijna 2 miljoen in 2019. Ten opzichte van de jaren ervoor houdt de groei van het toerisme echter nog steeds aan. Zo liet de gemiddelde bezettingsgraad van de hotels een positieve groei zien. Ook werden de attracties en musea in 2019 goed bezocht.

Ruimte voor groei

Wethouder Said Kasmi (Toerisme): ‘We zijn trots dat zoveel toeristen naar Rotterdam komen en dat de langdurige groei blijft aanhouden. Er is nog volop ruimte voor groei en dat vraagt dat we goed moeten nadenken over de toekomst van toerisme in Rotterdam. In de afgelopen periode hebben we daarom samen met de stad gewerkt aan de Visie Toerisme. Hierin maken we duidelijke keuzes. Rotterdam blijft Rotterdam: een gastvrije, levendige stad, met balans tussen rust en reuring.’

Toerisme in dienst van stad, inwoners en ondernemers

In de Visie Toerisme stelt Rotterdam toerisme in dienst van de stad en de inwoners en ondernemers. Toerisme en de groei zijn daarbij niet langer een doel op zich, maar een middel om de ambities van de stad te realiseren. De inkomsten uit toerisme worden geïnvesteerd in de toekomst van de stad. In de visie stelt de gemeente concrete maatregelen voor die de komende periode samen met partners verder worden uitgewerkt. Zoals maatregelen om bezoekers te verleiden ook andere delen van de stad te bezoeken. Zodat deze ook aantrekkelijker worden voor toeristen en dus ook voor lokale ondernemers.

Terug naar boven