Nieuws 8 maart 2018

Meer vacatures in Rotterdamse Haven

Het aantal vacatures in de haven van Rotterdam is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In enkele maanden zijn er honderden vacatures bijgekomen. Dat blijkt uit de stijging van het aantal advertenties op Watertalent, de grootste website met havenvacatures. Ook bij Deltalinqs, de koepelorganisatie van havenbedrijven, worden en meer werknemers geworven. Maar de haven blijft niet zoals die was er zijn ook verandering op komst, zoals de energietransitie, digitalisering en robotisering.

Meer vacatures, meer werkgelegenheid

Uit ruwe cijfers van het UWV blijkt dat het aantal openstaande online vacatures in havenberoepen in regio Rijnmond in een jaar tijd zijn verdubbeld. In januari waren er in de regio zo’n 4.722 vacatures beschikbaar in de technische beroepen en 1.241 in transport en logistiek. In 2017 was dat nog 2.909 in de technische beroepen en 518 in logistiek en transport. Deze toename gaat op voor elk opleidingsniveau.

Dat de werkgelegenheid en winstgevendheid van de bedrijven in de haven toeneemt, blijkt ook uit de meest recente Havenmonitor. De haven vertegenwoordigt 14% van de totale werkgelegenheid in Rijnmond en 25% van de toegevoegde waarde van de regio. Zowel transport en overslag als de industrie in de haven groeien de afgelopen paar jaar weer en er worden investeringen gedaan in productiecapaciteit en nieuwe bedrijfsmiddelen. Door de toenemende digitalisering en robotisering was de verwachting dat het aantal arbeidsplaatsen zou afnemen. Maar dat blijkt niet zo simpel te liggen.

Soort vacatures

Door de aantrekkelijke economie stijgt de personeelsvraag. Vacatures die afgelopen jaren on hold zijn gezet moeten nu weer snel vervuld worden. Ook de verruiming van de pensiongerechtigde leeftijd kan een oorzaak van de toenemende personeelsvraag zijn. Vacatures zijn hierdoor uitgesteld, maar moet nu weer vervuld worden.

Het accent van het werk in de haven wordt wel verlegd van industrie en distributie naar producenten- en persoonlijke diensten. Zo zijn niet alleen producentendiensten, maar ook consumentendiensten belangrijk. De haven zal de komende tijd veranderen gezien de grote transities (energie, IoT, circulariteit) die eraan komen. Door de verandering van de economie van de haven verandert ook de arbeidsmarkt en op den duur de havenidentiteit van de stad en de relatie tussen stad en haven.

Aantrekkelijkheid van Rotterdam

De deelsectoren in de haven die worden vertegenwoordig zijn:

  • Constructing (scheepsbouw en reparatie, waterbouw, offshore, toeleveranciers);
  • Chemie en energie (olieraffinaderijen, chemie, vervaarding kunststof en rubber, energie);
  • Containers (havenactiviteiten, zee- en binnenvaart);
  • City (maritieme dienstverlening, visserij, watersport).

De deelsectoren ‘Containers’ en ‘Chemie en energie’ zijn meer dan twee maal zo groot als gemiddeld in de MRDH. De groei zit vooral in ‘City’ en ‘Containers’. In deze deelsectoren worden meer dan gemiddeld gestart. Daarnaast hebben ze een bovengemiddelde aantrekkingskracht op bedrijven van buitenaf. Dit verduidelijkt de eerder genoemde transitie die de Rotterdamse haven doormaakt en de steeds belangrijkere rol van dienstverlening. De ontwikkelingen (in de haven) vragen om meer opleiding en zorgen ervoor dat de werkzaamheden in mindere mate aan de kade gebonden zijn. Een groot deel van het werk kan elders plaatsvinden en betreft soms zelfs uitgesproken ‘stedelijke’ functies. Stad en haven zijn daardoor nauw verbonden als het gaat om het ondernemersklimaat en arbeidsmarkt.

Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard