Nieuws 26 november 2018

Kwartaalcijfers Rotterdamse haven bekend

De kwartaalcijfers van de haven van Rotterdam laten een sterke toename zien in de containeroverslag en een vermindering in de overslag van massagoed zoals ruwe olie en ijzererts.

De overslag van containers bleef sterk groeien ten opzichte van de eerste negen maanden van 2017. De productsegmenten droge en natte bulk lieten volumedalingen zien. Positieve uitschieters daarbinnen waren LNG en biomassa. In totaal is er tot en met september 350 miljoen ton overgeslagen. Dat is 1,5 miljoen ton, oftewel 0,4 procent, minder dan vorig jaar in dezelfde periode. In de eerste helft van het jaar werd nog 2 procent minder (238 miljoen ton) overgeslagen dan vorig jaar. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het verschil in het vierde kwartaal nog kleiner wordt en dat de totale overslag voor 2018 nagenoeg hetzelfde zal zijn als de 468 miljoen ton in 2017.

Energiestransitie en Klimaatakkoord

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt.’

Containeroverslag gegroeid

De containeroverslag groeide in de eerste negen maanden met 5,7 procent tot 10,8 miljoen TEU*, met een nieuw maandrecord in augustus. De aanvoer uit Azië groeide met 10 procent, maar de afvoer daalde met 7,6 procent. De totale aan- en afvoer van en naar Noord-Amerika groeide met bijna 10 procent, de Zuid-Amerika handelsroute groeide ruim 20 procent. Het shortsea-volume laat minder groei zien, vooral de shortsea-diensten op Engeland als gevolg van een minder goed presterende Britse economie door onzekerheid over de Brexit.

Overslag LNG verdrievoudigd

De overslag van nat massagoed daalde met ruim 1 procent. Er kwam minder ruwe olie binnen door een lagere raffinageproductie in Duitsland en België en door de onderhoudsstop van een raffinaderij in Rotterdam. De overslag van minerale olieproducten ging met 1,5 procent omlaag. Vooral stookolie liet een daling zien, terwijl er meer diesel en benzine werd overgeslagen. De aan- en afvoer van LNG verdrievoudigde bijna tot 3,7 miljoen ton. Dat heeft vooral te maken met de aanvoer vanuit het Yamal-veld in Rusland. Een fors deel daarvan wordt doorgevoerd en telt twee keer mee in de overslagcijfers.

Minder vraag naar energiekolen

De overslag van droog massagoed was 7,3 procent lager. Vooral agribulk en ijzererts werden minder overgeslagen. De overslag van agribulk is duidelijk minder dan vorig jaar (-18 procent). Dit komt onder andere door minder aanvoer uit Zuid-Amerika, als gevolg van slechte oogsten en lagere tarweprijzen waardoor meer in Europa geproduceerde tarwe is gebruikt. De aanvoer van ertsen kwam bijna 6 procent lager uit. Het Havenbedrijf verwacht wel weer groei de komende maanden, door toename van de staalproductie en lage ertsvoorraden in Europa. De kolenoverslag daalde 4,6 procent. Door de warme zomer, de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten en de groei van duurzaam opgewekt stroom, was er minder vraag naar energiekolen. De aanvoer van cokeskolen voor de industrie trekt juist aan door de groeiende productie van staal.

*TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty Foot Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20 voet lang, 8 breed en meestal 8,5 hoog. In het metrieke stelsel uitgedrukt is een TEU 6,10 meter lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog.

Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard