Nieuws 23 maart 2018

Inkomensverdeling Rotterdam

Vooral in de randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel huishoudens met hogere inkomens. Het doorsnee inkomen in de randgemeenten van de tien grootste steden is doorgaans hoger dan in de steden zelf. Dat geldt vooral voor Utrecht, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg en in mindere mate voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Groningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over inkomens van huishoudens per gemeente. Deze cijfers over inkomensverdeling, gestandaardiseerd besteedbaar inkomen en inkomensongelijkheid hebben betrekking op 2015.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een huishouden was in 2015 in doorsnee 24,7 duizend euro. In het westen van het landen bevinden zich de gemeenten met het hoogste gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Het hoogste doorsnee inkomen was 36,7 duizend euro in de gemeente Rozendaal. Rotterdam hoort bij de vijf gemeentes met het laagste doorsnee besteedbaar inkomen met 20,5 duizend euro. Maar in Rotterdam neemt heel langzaam het aantal hoge inkomens toe en het aantal lage inkomen af. Zo blijkt uit de feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2015.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een huishouden in 2016 is iets gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 kwam het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen uit 25,5 duizend euro.

Inkomensverdeling

In de vier grote steden ligt de piek van de inkomensverdeling tussen de 14 tot 16 duizend euro. Deze groep bestaat vooral uit huishoudens met een uitkering (werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid of pensioen) als belangrijkste inkomensbron. In Rotterdam is deze piek in vergelijking tot de grote steden het hoogst voor de huishoudens met een inkomen tussen 14 en 16 duizend euro.

Inkomensongelijkheid

De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief klein en kwam berekend met de Gini-coëfficiënt in 2015 uit op 0,29. In de vier grote steden lag de inkomensongelijkheid op een hoger niveau. In Amsterdam was de ongelijkheid het hoogst (0,37), gevolgd door Utrecht en Den Haag (respectievelijk 0,35 en 0,34). In Rotterdam is de inkomensongelijkheid het laagst van de vier grote steden (Gini-coëfficiënt van 0,31).

 

Bekijk ook de selectie van de belangrijkste inkomensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 over Rotterdam en de regio, in de Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en Regio 2015.

Bekijk ook de selectie van de belangrijkste inkomensgegevens op gebieds- en buurtniveau over Rotterdam, plus die over Amsterdam, Den Haag, Utrecht en heel Nederland, uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek 2015 van het CBS, in de Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam op gebieds- en buurtniveau 2015.

 

Bekijk meer EVR cijfers

 

Lees meer op de website van het CBS

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt. Het doorsnee (oftewel mediane) inkomen is de middelste waarde als de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt: de helft van de huishoudens heeft meer, de andere helft heeft minder inkomen. Bron: CBS

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard