Nieuws 29 november 2018

Havenmonitor: Rotterdamse haven blijft banenmotor van economie

Het aantal banen in de regio Rotterdam dat direct aan zeehavens te danken is, haalde vorig jaar het hoogste punt in vijftien jaar. Dat blijkt uit de Havenmonitor, een onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Het Rotterdamse havengebied blijft een magneet voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland. Het aantal mensen dat in de regio Rotterdam-Rijnmond in de havens zelf werkte, steeg in 2017 met 3.000 tot 101.443, het hoogste niveau sinds 2002. Gecombineerd met de hoeveelheid indirecte werkgelegenheid, werken er 183.675 personen. Dat is 2 procent van alle werkzame personen in Nederland. Samen produceren zij 22,8 miljard euro (was 22,5 miljard euro) aan toegevoegde waarde, ofwel 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit ‘Havenmonitor – De economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2017’ die is opgesteld door Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Deze havenmonitor toont opnieuw aan hoe belangrijk mainport Rotterdam is als banenmotor voor de Nederlandse economie. Ik ben ervan overtuigd dat de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor de BV Nederland in werkelijkheid nog groter is.’

Meer banen

Alle Nederlandse zeehavens bij elkaar leverden vorig jaar ook meer banen op. De totale werkgelegenheid in en om de havensector, steeg met 2,8 procent tot bijna 350.000 banen. Dat is volgens de Erasmus Universiteit gelijk aan 3,8 procent van alle werkzame personen in Nederland.

Bijdrage aan Nederlandse economie

De onderzoekers keken ook naar de bijdrage van zeehavens aan de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde van activiteiten in de havens bedroeg vorig jaar 27,8 miljard euro, 1 miljard euro meer dan in 2016. Bijna de helft van alle toegevoegde waarde komt van het havengebied rond Rotterdam.

Havenmonitor

De havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland inclusief zogeheten achterwaartse indirecte effecten. Met achterwaartse effecten wordt bedoeld de toegevoegde waarde die het gevolg is van inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

Lees de volledige Havenmonitor

Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard