Verdere tweedeling arbeidsmarkt Rijnmond.

De coronacrisis treft de ene sector veel harder dan de andere. Met als gevolg dat de mismatch op de arbeidsmarkt zich nog nadrukkelijker manifesteert. Vooral in ICT en techniek blijven grote tekorten.

 

Na de uitbraak van de pandemie is de krapte op de arbeidsmarkt in een paar maanden tijd omgeslagen naar ‘gemiddeld’ in Nederland en ook in Rijnmond. In Nederland en ook in Rijnmond. Feit is wel dat de crisis huishoudt in een paar specifieke sectoren, terwijl andere sectoren vooralsnog buiten schot blijven. Het gevolg is dat de aanwezige mismatch, ontstaan in de krappe arbeidsmarkt, zich veel scherper afbakent, ook in Rijnmond.

 

De beroepsgroepen die onverminderd krap blijven vinden we in de zorg, techniek en ICT. De tegenstelling tot bijvoorbeeld de creatieve en taalkundige beroepen kan niet groter zijn (figuur 2). In Rijnmond bevinden deze laatste beroepen zich in een zeer ruime arbeidsmarkt, terwijl vacatures in ICT en techniek moeilijk tot zeer moeilijk in te vullen zijn.

FIGUUR 1-6: SPANNINGSINDICATOR ARBEIDSMARKT
FIGUUR 7: STAND LOPENDE WW RIJNMOND 1-12-2020

Een ander verhaal zijn de dienstverlenende beroepen. De spanning op de arbeidsmarkt voor deze beroepsklasse loopt per regio sterk uiteen. Van zeer krap in Zeeland, tot krap in het midden van het land en ruim in Rijnmond. Deze beroepsklasse is onderverdeeld in twee beroepsgroepen: medewerkers persoonlijke dienstverlening en schoonmakers en keukenhulpen. Medewerkers persoonlijke dienstverlening is natuurlijk een breed begrip. Hieronder vallen horecaberoepen zoals kelners, koks, kappers en schoonheidsspecialisten en andere verleners van persoonlijke diensten.

 

In het derde kwartaal van 2020 was er nog volop sprake van (binnenlands) toerisme in Zeeland, waardoor er bijna als vanouds veel vraag was naar horeca- en schoonmaakpersoneel.

 

Oorzaak van de regionale verschillen ligt vooral in het beschikbare aanbod van de betreffende arbeidsmarktregio’s. Rijnmond, met Rotterdam als studentenstad, heeft een ruim aanbod. Dit in tegenstelling tot Zeeland, waar men last heeft van de zogenaamde ontgroening en er te weinig aanbod is om de ontstane vacatures in te vullen.

 

Kansrijke beroepen

Het aantal WW-uitkeringen is in Rijnmond gestegen van bijna 21.000 begin 2020 naar ruim 27.000 in juni en ruim 24.600 per 1 december 2020. Onderstaande grafiek geeft een beeld van de WW-instroom per beroepsklasse.

 

Een krappe arbeidsmarkt met krappe beroepsklassen biedt kansen voor werkzoekenden, maar ook in de ruimere beroepsklassen zijn er moeilijk vervulbare vacatures. Vaak liggen de gevraagde kwalificaties voor veel werkzoekenden te hoog zoals in de ICT, maar ook op lagere niveaus zijn er nog kansen.

 

Het UWV heeft in december een nieuwe lijst samengesteld met kansrijke beroepen per sector en per beroepsniveau. Op de lagere beroepsniveaus blijft er veel vraag bestaan naar medewerkers klantenservice en klantcontact. In de schoonmaak zijn werkgevers naarstig op zoek naar glazenwassers en ongediertebestrijders. In de bouw zijn er nog volop kansen voor hulparbeiders weg- , grond- en waterbouw en de industrie heeft nog steeds spuiters nodig. Verkeersregelaars en handhavers openbare ruimte bieden ook veel baanopeningen. In de zorg zijn er vooral goede kansen voor helpenden die kunnen doorstromen richting verzorgenden IG (niveau 3).

 

De arbeidsmarkt is altijd in beweging en ook nu in deze coronacrisis biedt ze nog kansen aan werkzoekenden. Het is niet altijd even makkelijk om de baanopeningen te vinden, maar met elkaar moeten we een eind kunnen komen.

Terug naar boven