Rotterdam kampt met groot tekort aan it’ers.

Net als veel andere regio’s in Nederland ervaart ook Rijnmond inmiddels een zeer krappe arbeidsmarkt voor ICT-personeel. Dit vraagt om structurele oplossingen.

 

De ICT-sector in Rijnmond blijft gestaag groeien. Het aantal banen is sinds 2014 met ruim 30% toegenomen en met de prognose voor 2019-2020 erbij zou de groei uitkomen op bijna 50%. Het is duidelijk dat deze groei niet alleen te danken is aan de verhuizing van het KPN-hoofdkantoor naar Rotterdam, maar dat informatietechnologie ‘booming business’ is in Rijnmond. Rotterdam ontwikkelt zich in rap tempo als derde IT-stad van Nederland, na Amsterdam en Utrecht.

 

Meer ontstane vacatures

Dit komt ook tot uiting in de ontstane vacatures. In de eerste helft van 2019 kwamen er in Rijnmond ruim 2400 ICT-vacatures bij, dit was 33% meer dan in dezelfde periode van 2018. Gezien de sterke toename valt te verwachten dat het totale aantal ICT-vacatures in 2019 ruim hoger zal uitvallen dan in 2018.

FIGUUR 1: ONTWIKKELING BANEN ICT-SECTOR RIJNMOND FIGUUR 2: ICT BEROEPEN - ONTSTANE VACATURES RIJNMOND
Bron: UWV

Spanning

De relatief snelle groei van het aantal vacatures én de technologische ontwikkelingen in de ICT veroorzaken een grote druk op deze specialistische arbeidsmarkt. De vraag naar goed geschoold personeel was al groot maar is nu zeer groot. Niet alleen in de sector zelf, maar in elke branche zijn ITprofessionals nodig. Zo hebben de grotere werkgevers allemaal een ICT-servicedesk en deze moet bemand worden met deskundig personeel.

 

De spanning op de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen is landelijk zeer krap. Daarbij geldt: hoe minder kortdurend (<6 maanden) werkzoekenden er beschikbaar zijn per openstaande vacature, hoe krapper de arbeidsmarkt. En ook in Rijnmond is ondertussen sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt en is het voor werkgevers erg lastig om vacatures te vervullen.

FIGUUR 3: SPANNINGSINDICATOR
Bron: UWV

Moeilijk vervulbare vacatures

De meest voorkomende (online) vacatures en de krapste ICT-beroepen zijn niet hetzelfde. Dit heeft zoals gezegd alles te maken met het beschikbare aanbod. Onder de meest voorkomende vacatures is de ICT servicedeskmedewerker terug te vinden, maar deze hoort niet bij de tien moeilijkst vervulbare vacatures. Duidelijk te zien is dat de krapte het grootst is bij ICT-beroepen voor het hoger en wetenschappelijk beroepsniveau. In Rijnmond vormt de programmeur scripttalen (middelbaar beroepsniveau) hierop een uitzondering. We zien ook dat naast de specifieke eisen zachte criteria steeds vaker worden opgenomen in de vacaturetekst, zoals teamplayer en communicatievaardig. En bij vacatures waar heel moeilijk mensen voor te vinden zijn, vervalt de eis van werkervaring.

FIGUUR 4: TOP 10 MEEST VOORKOMENDE ICT-VACATURES EN TOP 10 MEEST KRAPPE ICT-BEROEPEN
Bron: UWV

Op zoek

Gezien het feit dat de groei in de ICT-sector aanhoudt en dat in álle sectoren de vraag naar IT-professionals blijft toenemen, zal ook het personeelstekort oplopen. Landelijk geeft 40% van de ICT-gerelateerde werkgevers aan nu al belemmeringen in hun zakelijke activiteiten door personeelstekort te ondervinden (bron: CBS, conjunctuur enquête). Dit zal niet anders zijn in Rijnmond. In de factsheet ICT-beroepen van UWV wordt een aantal mogelijke oplossingen voor de personeelstekorten aangedragen, zoals het omscholen van werkzoekenden, het interesseren van studenten door middel van ‘campus recruitment’ en het inzetten van mbo-ers op hbo-vacatures. Ook in Rijnmond zijn er verschillende initiatieven. Denk aan de IT Campus Rotterdam op het RDM-terrein.

Download origineel
Terug naar boven