Albeda innovatiemotor voor de stad.

Digitalisering en innovatie zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt snel verandert. Om hierop in te spelen, werkt Albeda nauw samen met bedrijven en andere stakeholders in de regio Rotterdam. We geven hiervan twee voorbeelden.

 

IT Campus Rotterdam

De toenemende digitalisering vraagt om beter, meer en diverser IT-talent. Cijfers uit de markt bevestigen wat veel bedrijven in Rotterdam ondervinden. Het tekort aan IT-personeel is dusdanig groot dat het de groei van de economie belemmert. Meer en beter IT-talent is dus hard nodig in onze stad en regio. Samenwerking met stakeholders is hierin van groot belang.

 

Albeda is een van de initiatiefnemers van IT Campus Rotterdam, gevestigd op de RDM-campus. Het structurele tekort aan IT-talent vraagt aandacht. Ook is een te groot deel van het personeel niet (voldoende) digitaal geletterd. De samenleving digitaliseert in snel tempo verder en dat zien we terug in alle werkvelden. Het Rotterdamse onderwijs speelt daarop in. De IT-campus is opgericht om met bedrijfsleven, onderwijs en overheid de uitdaging rondom digitalisering aan te gaan en vormt de schakel tussen het reguliere onderwijs en het bedrijfsleven.

 

Beter IT-talent

De IT-campus richt zich op de noodzaak van een leven lang ontwikkelen, zodat werknemers up-to-date blijven van de snelle ontwikkelingen in hun vakgebied. Er vinden praktijkcases (bv. hackathons) plaats, er is aandacht voor hybride loopbanen en er worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen.

 

Diverser IT-talent

Om meer diversiteit te bewerkstelligen moet iedereen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt van de toekomst. Digitale vaardigheden zijn daarbij noodzakelijk. In de activiteiten die onze partners en IT Campus Rotterdam organiseren, wordt daarom ook aandacht besteed aan specifieke doelgroepen. In dit kader is er binnen Cyberworkplace samen met Techniek College Rotterdam (een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine) de cursus Digital Forensics CSI:010 opgezet. Hier leren jongeren hackers op te sporen en bewijsmateriaal te verzamelen waarmee hacks aangetoond kunnen worden.

 

Meer IT-talent

Er zijn allerlei inspanningen nodig om snel, maar ook structureel meer IT-personeel klaar te stomen voor het Rotterdam van de toekomst. Door de inzet van kwalitatief goed en meer toegepast onderwijs voorkomen we uitval. En we versnellen de ontwikkeling van nieuwe onderwijstrajecten door het bundelen van vragen uit de markt. Hierbij zorgen we ervoor dat verschillende soorten onderwijs goed op elkaar aansluiten.

 

Albeda Rotterdam The Hague Airport College

Rotterdam The Hague Airport draagt bij aan de economische welvaart in onze regio. Een innovatieve stad vraagt om mobiliteit. Albeda draagt bij aan het opleiden van medewerkers die mobiliteit (van personen) bevorderen, bijvoorbeeld met de opleiding Luchtvaartdienstverlener.

 

Albeda werkt vanuit de visie dat we de context van het beroep zo dicht mogelijk bij de student willen brengen. Wij geloven dat leren niet alleen in een schoolgebouw dient plaats te vinden. Voor de opleiding Luchtvaartdienstverlener, Facilitaire dienstverlening en de veiligheidsopleidingen zochten we naar een nieuwe locatie. Hierin vonden we Rotterdam The Hague Airport als partner om onderwijs in de brede context van het beroep aan te bieden. Dit biedt niet alleen kansen voor Albeda-studenten maar zeker ook voor het bedrijfsleven.

 

The Learning Airport

In het samenwerkingsverband The Learning Airport leiden het onderwijs en het bedrijfsleven samen studenten op. Studenten leren niet alleen op school, maar ook direct in ‘real time situaties’ op de luchthaven zelf. De beroepspraktijk wordt daarmee naar de student gebracht. Het leeraanbod stemmen we af op de leerbehoefte van de student.

 

The Learning Airport is tot stand gekomen door nauwe samenwerking van Albeda met diverse sectoren (Tech, Facility en Industry) uit het bedrijfsleven. Het doel van het initiatief is tweeledig. Enerzijds laat The Learning Airport studenten direct kennismaken met het bedrijfsleven, waardoor ze leer-/werkervaring opdoen en op de hoogte zijn van de laatste innovaties. Anderzijds kunnen innovaties vanuit het werkveld getoetst en verder ontwikkeld worden in het schoolgebouw. Het onderwijs beweegt daardoor mee met de beroepspraktijk. Deze wisselwerking verbetert de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en vergroot daarmee de kansen en de duurzame inzetbaarheid van de studenten op de arbeidsmarkt.

 

Stakeholders

Samen met onze stakeholders in de regio zorgen we voor mooi en uitdagend beroepsonderwijs. Gezamenlijk realiseren we toegevoegde waarde voor de arbeidsmarkt, het onderwijs en het bedrijfsleven, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten.

 

Kernopgaven hierin zijn: het creëren van een flexibele, inspirerende en contextrijke leeromgeving, het bevorderen van innovatie en het verankeren van toekomstbewustzijn in de strategie. De flexibele leeromgeving is gericht op ontmoeten, leren en inspireren van aankomende beroepsbeoefenaars en werknemers.

 

IT Campus en de samenwerking met stakeholders

Met stakeholders ontplooit IT Campus Rotterdam diverse activiteiten. De campus buigt zich samen met onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en Vopak over het maritieme IT-arbeidsmarktvraagstuk. Met Luminis werken ze samen aan vernieuwende ICT-oplossingen voor de Roparun. Betabit is een van de koplopers voor een digivaardige Rotterdamse jeugd. In de samenwerking met CGI en Intermax staat security centraal. En met HelloPrint kijkt de campus naar manieren om de acute behoefte van de vele IT-vacatures in te vullen. Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy, Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam, LMC en STC zijn als onderwijspartners actief betrokken bij onder meer deze activiteiten om het maximale uit elke student te halen.

 

Albeda Rotterdam The Hague Airport College

Samenwerkingspartners van The Learning Airport zijn: Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), Schiphol Group, TUI, Transavia, Worldhotel Wings, Ibis budgethotels, Erasmus Cateringservices, Facilicom, Axxicom, Ricoh, 1Minuut, Besecure, KPN, Smartrobot Solutions, Call2,TU Delft, Aviapartner, Flame Aviation,Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en VRinSchool.

 

Download origineel
Terug naar boven