LOGISTIEKE SECTOR AANJAGER BEDRIJFSRUIMTEMARKT.

In Rotterdam is in 2018 een recordaantal vierkante meters bedrijfsruimte in gebruik genomen. Voorbereiding op de brexit door de logistiek zorgde voor extra vraag.

 

Regionaal bezien maakt de Rotterdamse bedrijfsruimtemarkt vanaf een hoog niveau een aanzienlijke opnamegroei door. Door de aanwezigheid van de havens is Rotterdam veruit de grootste bedrijfsruimtemarkt binnen Nederland. Anticipatieeffecten in aanloop naar de brexit hebben in 2018 een versterkend effect op de vraag naar bedrijfsruimte in Rotterdam. Door zowel de positieve ontwikkelingen in de havenstad als in Amsterdam, verstevigen de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht (G4) hun positie in de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt.

 

Opnamerecord

De Rotterdamse bedrijfsruimtemarkt wordt in 2018 gekenmerkt door een opnamerecord. In de regio is in totaal 761.500 m2 in gebruik genomen. Een deel hiervan komt voort uit de aanpassing van het onderzoeksgebied. Dit jaar zijn voor het eerst de plaatsen Hellevoetsluis, Brielle, Maassluis, Hoek van Holland en Bleiswijk in het onderzoek meegenomen, die gezamenlijk 131.000 m2 voor hun rekening nemen. Wanneer dit deel buiten beschouwing wordt gelaten, is het opnamevolume in de regio alsnog verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Een belangrijke aanjager van dit volume is de logistieke sector. Zo realiseert Neele-VAT een nieuw distributiecentrum van 45.000 m2 in Pernis en huurt Estron ruim 37.000 m2 in Smartlog Rotterdam 2.

 

Gecorrigeerd voor de aangepaste regio-indeling is het aantal aangeboden meters bedrijfsruimte met ruim eentiende afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Per 1 januari 2019 is 687.700 m2 beschikbaar voor verhuur of verkoop. Bijna tweevijfde van dit aanbodvolume is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Als gevolg van de toegenomen dynamiek in de regio is het aanbod gehalveerd ten opzichte van de aanbodpiek aan het begin van 2015, destijds was er meer dan een miljoen meter beschikbaar in de regio. Ook in het aanbod is het belang van de logistieke sector zichtbaar. Van het totale aantal beschikbare meters betreft bijna tweevijfde (nieuwbouw) distributiecentra.

 

FIGUUR 1: AANBOD- EN OPNAMEVOLUME (X1.000 M2)
Bron: Sprekende cijfers 2019
FIGUUR 2: IN AANTAL PANDEN
Bron: Sprekende cijfers 2019
FIGUUR 3: GROOTTEKLASSE (X1.000 M2)
Bron: Sprekende cijfers 2019

Logistieke hotspots

De Nederlandse logistieke markt wordt qua omvang gedomineerd door een viertal logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant. In 2018 is in elk van deze hotspots meer dan 300.000 m² logistieke ruimte opgenomen. De sterke positie van deze regio’s in het logistieke landschap hangt sterk samen met de dynamiek van de grootste logistieke markt in Nederland: Rotterdam. Een groot deel van de goederen die onderweg zijn van of naar deze havenstad wordt overgeslagen op één van deze knooppuntlocaties in het achterland.

 

Einde hausse

In aanloop naar de brexit maakt de logistieke markt van Rotterdam een stormachtige groei door. Het totale opnamevolume is in 2018 ruimschoots verviervoudigd vergeleken met het voorgaande jaar. Daarmee was de logistieke sector goed voor 48% van de totale opname in de bedrijfsruimtemarkt in Rotterdam. Partijen die met Groot-Brittannië handelen slaan hun goederen in grote hoeveelheden op in gebouwen in de regio Rotterdam, voor een aanzienlijk deel gaat het hier om logistieke panden.

 

Aangezien de huidige groei vooral een anticipatie-effect betreft, zal de groei in Rotterdam gedurende 2019 afvlakken. Naar verwachting zal namelijk in de loop van dit jaar duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de brexit voor de handel met Groot-Brittannië. Logistieke partijen kunnen vervolgens een betere inschatting maken van de benodigde logistieke ruimte en gaan hun vastgoedbeleid aanpassen aan deze nieuwe realiteit. De huidige Rotterdamse hausse zal daarmee ten einde komen. 

 

Download origineel
Terug naar boven