Trends en ontwikkelingen scale-ups in Rotterdam.

Het Rotterdamse mkb kent bedrijven die groeien, snel groeien en krimpen.Scale-ups zijn de snelle groeiers binnen de Rotterdamse economie. Het Erasmus Center for Entrepreneurship heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar de groep snelle groeiers, de scale-ups.

Scale-ups zijn bedrijven met meer dan 10fte, met een groei van 20% in werknemers (fte) en/of omzet per jaar gedurende een meetperiode van 3 jaar op rij.

 

Groei en krimp van het mkb in Rotterdam

46,5 % van het Rotterdamse mkb met meer dan 10fte groeide in 2018 en 40% liet een krimp zien. In 2017 was dit respectievelijk 47,9% en 38,9%.

 

FIGUUR 1: GROEI EN KRIMP VAN HET MKB >10FTE
Bron: CBS * bedrijven met meer dan 10fte aan het begin van de meetperiode (2015)

Scale-ups in Rotterdam

Rotterdam kende in 2018 135 scale-ups met samen 16.700 werknemers (fte). Dit was ruim 6.2% van het totaal aantal mkb-bedrijven met minimaal 10fte in Rotterdam. In 2017 was dit percentage 5,9%. Bijna een kwart van alle scale-ups in Zuid Holland is gevestigd in Rotterdam.

 

FIGUUR 2: ROTTERDAM 2018 SCALE-UPS

Ten opzichte van 2017 is het aantal scale-ups gegroeid met 8%.

FIGUUR 3: ONTWIKKELING AANTAL SCALE-UPS ROTTERDAM 2015-2018

De Rotterdamse scale-ups zijn actief in 10 sectoren. De sector Verhuur en overige specialistische diensten springt eruit met 40 scale-ups. Onder deze sector vallen bijvoorbeeld verhuur van roerende goederen, uitzendbureaus, reisbureaus en schoonmaakdiensten.

FIGUUR 4: SCALE-UPS NAAR SECTOR
Bron: EUR: ECE op basis van CBS-data
Terug naar boven