Aanwas van creatief it-talent cruciaal voor rotterdamse economie.

Afgestudeerden van opleidingen op het snijvlak van digitale technologie en design aan de Hogeschool Rotterdam zijn gewild bij een grote verscheidenheid aan bedrijven. Ze worden steeds belangrijker voor de Rotterdamse economie en het innovatie-ecosysteem.

De Rotterdamse economie verandert. Waar in de voorbije decennia de haven dominant was, winnen nu zakelijke dienst-verlening en consumentendiensten aan belang. Opvallend onderdeel van die ontwikkeling is de groei van de creatieve industrie en de ICT-sector. Vanwege de grote omvang van de economie, telt Rotterdam al geruime tijd behoorlijk veel banen in beide sectoren. Maar hun aandeel op het totale aantal Rotterdamse banen bleef altijd onder het landelijke gemiddelde. Daar komt nu verandering in. Creatieve industrie en ICT laten sinds enkele jaren een forse groei zien. Ze dragen substantieel bij aan de economische voorspoed in Rotterdam.

 

 

TABEL 1: CREATIEVE INDUSTRIE EN ICT IN DE VIER GROOTSTE GEMEENTEN VAN NEDERLAND
Bron: Media Perspectives (2019). Monitor Creatieve Industrie 2019. Hilversum: Media Perspectives

Binnen de creatieve industrie en ICT vallen twee bedrijfstakken op door hun forse banengroei in de afgelopen jaren: design en software. Daarvoor zijn onder meer digital design en de games sector verantwoordelijk. Kersverse cijfers uit de Monitor Creatieve Industrie 2019 laten zien dat Rotterdam een belangrijke stad is voor beide vormen van bedrijvigheid, samen met Amsterdam en Utrecht. Van alle Nederlandse banen bij digital design agencies is twaalf procent in Rotterdam te vinden. Voor games is dat zeven procent.

 

Ter vergelijking, Rotterdam telt vier procent van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat binnen de Rotterdamse gamebedrijven het vooral gaat om de ontwikkeling van applied games, ook wel serious games genoemd.

 

Breed inzetbaar

Al geruime tijd kent Hogeschool Rotterdam opleidingen die digitale technologie en design in elkaar verenigen. In het bijzonder gaat het daarbij om Communication & Multimedia Design (CMD) en Creative Media & Game Technologies (CMGT). Ze vallen in het hoger beroepsonderwijs onder het domein Creative Technologies. In die disciplines worden studenten opgeleid die op het breukvlak van creatieve industrie en ICT belangrijk werk kunnen verrichten.

 

Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar de rol en betekenis voor de regio Rotterdam van de afgestudeerde creatieve technologen die vanaf 2006 hun diploma kregen. Het gaat tot en met 2017 om ruim 650 CMD’ers en bijna driehonderd CMGT’ers. De kracht en waarde van CMD’ers liggen in hun focus op user experience en ontwerpgericht onderzoek in combinatie met brede kennis en vaardigheden op het terrein van techniek, ontwerp en marketing. In de oriëntatie van CMGT’ers krijgt de technische kant meer aandacht. Ze zorgen bijvoorbeeld voor de verbinding tussen interfaceontwerp en de algoritmes en benodigde data.

 

Studenten die aan een van de creatieve technologie opleidingen afstuderen, komen te werken in een uitermate brede waaier van beroepen die nog nauwelijks uitgekristalliseerd zijn. Opvallend is dat de afgestudeerden zeer uiteenlopende functieaanduidingen voeren op hun LinkedIn profielen. In 2017 werden 246 verschillende aanduidingen voor de ruim 650 CMD’ers en 96 verschillende aanduidingen voor de bijna driehonderd CMGT’ers gebruikt. In grote lijnen blijkt dat CMD’ers zich vaak designer noemen, terwijl CMGT’ers vaak developer voeren als aanduiding van hun functie. Dat neemt niet weg dat beide soorten afgestudeerden beide aanduidingen voeren. Er is dus ook sprake van overlap in expertises.

 

Anders dan de meeste andere professionals met een creatieve opleiding is de werkloosheid onder de creatieve technologen bijzonder laag: minder dan twee procent. Ze zijn gewild, getuige de recente uitspraak van de voorzitter van de branchevereniging DDA (Dutch Digital Agencies) die het vinden en behouden van talent momenteel de grootste uitdaging noemde voor digitale bureaus. De groei van de bedrijfstak wordt in zijn ogen gehinderd door het tekort aan het juiste talent.

 

Innovatieve kracht

De regio Rijnmond is de belangrijkste werklocatie voor zowel CMD’ers als CMGT’ers, respectievelijk 34% en 43%. Het verschil tussen de meer op ontwerp gerichte CMD’ers en de meer op technologie georiënteerde CMGT’ers blijkt uit de verschillende soorten bedrijven waar ze terechtkomen. Maar vaak werken ze voor dezelfde bedrijven. Het grootste deel van alle CMGT’ers (57%) en CMD’ers (35%) vindt emplooi in de IT-dienstverlening. Veertien procent van de CMD’ers werkt binnen reclame en marketing, tegen negen procent van de CMGT’ers. Een op de zeven CMD’ers werkt bij een digital agency. Dat geldt voor een op de zes CMGT’ers. Dat zijn bijvoorbeeld Hoppinger, Incentro en Dept. Typerend is dat de arbeidsmarkt voor creatieve technologen zich niet beperkt tot de zakelijke dienstverlening. Ze strekt zich uit over de totale breedte van de economie. Ieder bedrijf of instelling met activiteiten in het digitale domein heeft behoefte aan hun competenties en expertise. Veel bedrijven besluiten dan ook om creatieve technologen in dienst te nemen in plaats van ze af en toe in te huren, omdat er op continue basis behoefte is aan hun expertise. Daarin schuilt de innovatieve kracht van wat ook wel embedded creativity genoemd wordt, in dit geval creativiteit gekoppeld aan expertise op het terrein van digitale toepassingen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat bedrijven als Coolblue en Rabobank momenteel alumni van beide opleidingen in dienst hebben.

 

Met de verdere digitalisering en de opmars van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en internet of things neemt de relevantie van de expertise van creatieve technologen voor de economie verder toe. Dat geldt ook voor de Rotterdamse economie. Zorgen voor voldoende aanwas van talent is cruciaal voor het Rotterdamse innovatie-ecosysteem. Als belangrijke speler in onderwijs en onderzoek wil Hogeschool Rotterdam haar bijdrage hieraan blijven leveren.

Anders dan de meeste andere professionals met een creatieve opleiding is de werkloosheid onder de creatieve technologen bijzonder laag: minder dan twee procent. Ze zijn gewild, getuige de recente uitspraak van de voorzitter van de branchevereniging DDA (Dutch Digital Agencies) die het vinden en behouden van talent momenteel de grootste uitdaging noemde voor digitale bureaus. De groei van de bedrijfstak wordt in zijn ogen gehinderd door het tekort aan het juiste talent.

 

Innovatieve kracht

De regio Rijnmond is de belangrijkste werklocatie voor zowel CMD’ers als CMGT’ers, respectievelijk 34% en 43%. Het verschil tussen de meer op ontwerp gerichte CMD’ers en de meer op technologie georiënteerde CMGT’ers blijkt uit de verschillende soorten bedrijven waar ze terechtkomen. Maar vaak werken ze voor dezelfde bedrijven. Het grootste deel van alle CMGT’ers (57%) en CMD’ers (35%) vindt emplooi in de IT-dienstverlening. Veertien procent van de CMD’ers werkt binnen reclame en marketing, tegen negen procent van de CMGT’ers. Een op de zeven CMD’ers werkt bij een digital agency. Dat geldt voor een op de zes CMGT’ers. Dat zijn bijvoorbeeld Hoppinger, Incentro en Dept. Typerend is dat de arbeidsmarkt voor creatieve technologen zich niet beperkt tot de zakelijke dienstverlening. Ze strekt zich uit over de totale breedte van de economie. Ieder bedrijf of instelling met activiteiten in het digitale domein heeft behoefte aan hun competenties en expertise. Veel bedrijven besluiten dan ook om creatieve technologen in dienst te nemen in plaats van ze af en toe in te huren, omdat er op continue basis behoefte is aan hun expertise. Daarin schuilt de innovatieve kracht van wat ook wel embedded creativity genoemd wordt, in dit geval creativiteit gekoppeld aan expertise op het terrein van digitale toepassingen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat bedrijven als Coolblue en Rabobank momenteel alumni van beide opleidingen in dienst hebben.

 

Met de verdere digitalisering en de opmars van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en internet of things neemt de relevantie van de expertise van creatieve technologen voor de economie verder toe. Dat geldt ook voor de Rotterdamse economie. Zorgen voor voldoende aanwas van talent is cruciaal voor het Rotterdamse innovatie-ecosysteem. Als belangrijke speler in onderwijs en onderzoek wil Hogeschool Rotterdam haar bijdrage hieraan blijven leveren.

 

FIGUUR 2: REGIO’S WAAR CMGT’S WERKEN 2017
Bron: Hogeschool Rotterdam
Download origineel
Terug naar boven