In toekomstig Rotterdam gaan wonen en werken samen.

Rotterdam heeft een stevige groeiambitie voor de komende decennia uitgesproken. Om die te realiseren moet de stad investeren in woningen, kantoren en een aantrekkelijke verblijfsomgeving. “Er ontstaat alweer een tekort aan hoogwaardige kantoorruimte”.

Het imago van Rotterdam heeft de afgelopen jaren een flinke boost gekregen. Niet in de laatste plaats door architectonische hoogstandjes zoals de Erasmusbrug, de Kunsthal, de Markthal, De Rotterdam, New Orleans en Montevideo. Rotterdam ontwikkelde zich van een rauwe werkstad tot een stad waar het plezierig werken, wonen en verblijven is.

Bij de gewenste economische en demografische groei (55.000 extra inwoners in 2035!) speelt vastgoedontwikkeling een belangrijke rol. Niet alleen omdat er werk- en woonruimte nodig is, maar ook omdat die ruimte er naar verwachting anders uit zal gaan zien. Alleen al vanwege het feit dat millennials in 2020 de helft van alle werknemers uitmaken en zij anders aankijken tegen wonen en werken. En dat laatste ook anders organiseren, waardoor wonen en werken meer door elkaar heen gaan lopen. Door gericht in te spelen op deze veranderingen kan ervoor worden gezorgd dat Rotterdam niet alleen aantrekkelijk is voor toeristen, maar ook voor (internationale) organisaties, startups en het groeiende aantal zzp’ers.

Werken

“Als Rotterdam aantrekkelijk wil blijven voor internationale organisaties zijn investeringen in high end kantoren nodig”, zegt Peter van Nederpelt, Directeur Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting. “De afgelopen jaren is er bijna geen hoogwaardige kantoorruimte bijgebouwd in Rotterdam, waardoor er eigenlijk alweer een tekort ontstaat.” De kantorenmarkt komt uit een diep dal, maar de leegstand loopt nu snel terug. Dat heeft volgens Van Nederpelt twee oorzaken. “In de eerste plaats is er veel kantoorruimte getransformeerd tot andere bestemmingen zoals wonen, met name in de binnenstad zoals het gebied Wijnhaveneiland. Dat gebeurt grootschalig, want je hebt het over ettelijke honderdduizenden vierkante meters. Die transformatietrend loopt op zijn eind. In de tweede plaats neemt door de positieve economische situatie de vraag naar kwalitatief goede kantoorruimte snel toe. Je ziet dat bedrijven weer groeien en op zoek zijn naar kantoorruimte, waarbij kwaliteit een belangrijke rol speelt. Er wordt weer geïnvesteerd. Ook in bestaande kantoorruimte, die wordt gerevitaliseerd om deze te laten voldoen aan de huidige duurzaamheidsnormen. De kantorenvoorraad slinkt dus”, zegt Van Nederpelt. De behoefte om grote bedrijven binnen te halen is in Rotterdam zeker aanwezig. Daar wordt door belangenorganisaties zoals Rotterdam Partners actief voor gelobbyd. In de afgelopen decennia heeft de stad al een flinke stap gezet om aantrekkelijk te worden als woonstad, want dat maakt de stad ook aantrekkelijk voor bedrijven en hun medewerkers. Van Nederpelt: “Het gevolg van toenemende werkgelegenheid is ook dat Rotterdam meer restaurants, koffiecorners en winkels krijgt. Een trend hierin is het kleinschalige karakter, waardoor er in de winkelstraten meer afwisseling komt tussen de landelijke ketens en de lokale ondernemer. Dat zien wij dan ook geregeld terug in de zoekopdrachten van onze relaties.”

Wonen

De beoogde economische en demografische groei moet niet alleen gestimuleerd, maar ook gefaciliteerd worden. “Die 55.000 extra inwoners raak je natuurlijk niet alleen maar kwijt in het stadscentrum”, zegt Jasper Kuijs, Directeur Ooms Makelaars Wonen. “Maar dat centrum speelt, óók in de economische ontwikkeling, een zeer belangrijke rol. Tot zo’n tien jaar geleden was het stadscentrum een echte werkomgeving. Toen is er besloten om de woonfunctie te gaan stimuleren. Dit traject is nog lang niet afgerond.” Huidige projecten zijn bijvoorbeeld The Cooltower met 282 appartementen, De Zalmhaven met 485 appartementen en Post Rotterdam in het oude postkantoor aan de Coolsingel met 330 appartementen. Daartegenover, aan de westkant van de Coolsingel, komt ook een nieuwe ontwikkeling met zo’n 115 appartementen. Verder heb je The Muse (94 appartementen) en CasaNova (116 appartementen) op het Wijnhaveneiland, dat in sneltreinvaart transformeert van kantoorbuurt naar woonbuurt.

“Het zijn zomaar een handvol projecten. Want er gaat de komende jaren nog wel meer gebeuren aan de randen van het centrum”, zegt Kuijs. “Denk aan de Müller- en de Lloydpier en het gebied Merwe Vierhavens, waar de industriële bedrijvigheid deels gaat plaatsmaken voor woningen. Maar ook richting Kralingen waar de wijk Nieuw Kralingen zal verrijzen met circa 800 nieuwe woningen voor de middelhoge en hoge inkomens. Een segment dat Rotterdam in het verleden minder goed aan zich wist te binden.”

“Ook op Zuid zijn er volop nieuwe ontwikkelingen, waarvan Hart van Zuid en Feyenoord City, met of zonder nieuw stadion, speerpunten zijn. Belangrijk daarbij is ook een nieuw te realiseren oeververbinding tussen Kralingen en Feyenoord City en een nieuwe, rechtstreekse openbaar vervoer verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom.”

Leven

Er is meer nodig dan alleen gebouwen om een stad aantrekkelijk te maken voor bewoners en bedrijven. Zo’n stad heeft niet alleen een gevarieerd winkelaanbod, maar ook goede restaurants, leuke terrasjes en voldoende uitgaans- en lunchgelegenheden. Zeker gezien de mix van wonen en werken die Rotterdam nastreeft. “Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren, net als kwaliteit van leven. Want binnenstedelijk wonen moet ook gezond en leuk blijven”, zegt Nick Forger, Manager Wonen Rotterdam. De gemeente zet zich dan ook in om de auto langzaam maar zeker te ‘verdrijven’ uit de binnenstad. Dat doet ze onder andere door het aanpassen van parkeernormen, oftewel minder parkeerplekken per woning.

Dat kun je volgens Forger opvangen door bijvoorbeeld deelauto’s, verbetering van fietsparkeren en valet parking.”Onze ervaring van dit moment is dat de wens om een woning te kopen belangrijker wordt gevonden dan de aanwezigheid van voldoende parkeerruimte. Met andere woorden: de parkeernorm was de norm, mobiliteit wordt de norm. Zeker de jongere doelgroep maakt makkelijker de switch naar een andere vorm van mobiliteit. Voor hen is de auto niet meer de heilige koe.” Ander belangrijk item voor de stedelijke kwaliteit en het imago van Rotterdam is volgens Forger het actief betrekken van het water, de Maas, bij de stad. “Door het creëren van verblijfsplekken langs de Maasoevers, zoals nu gebeurt, wordt het een heerlijk verblijfsgebied. In combinatie met de ontwikkelingen op Zuid richting Katendrecht en Feyenoord City, wordt de Maas niet meer de scheidslijn tussen noord en zuid, maar de verbinding.”

Terug naar boven