Oplossing voor het personeelstekort.

In de regio Rijnmond neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe, vooral in de techniek, zorg en ICT. Vraag en aanbod sluiten vaak niet op elkaar aan. Het verkleinen van de mismatch vergt creativiteit van werkgevers.

De werkgelegenheid in Rijnmond is het afgelopen jaar wederom toegenomen. In 2019 komen er naar verwachting nog eens ongeveer 24.400 banen bij. Dat brengt het totale aantal banen in deze regio op 677.000. De banengroei van 1,6% in Rijnmond ligt iets boven het landelijk gemiddelde (1,4%). ICT, Zorg & welzijn, handel (groot- én detailhandel) en uitzendbureaus zorgen voor deze stijging. Samen met de ICT voert de uitzendbranche de ranglijst aan van snelst groeiende sectoren (zie figuur 1).

FIGUUR 1.1: ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID RIJNMOND
BRON: UWV
FIGUUR 1.2: SPANNINGSINDICATOR ARBEIDSMARKT
BRON: UWV

Door de groeiende werkgelegenheid neemt de krapte op de arbeidsmarkt ook toe. Met meer openstaande vacatures en minder personen met een recente WW uitkering is de arbeidsmarkt in Rijnmond in minder dan drie jaar tijd gegroeid van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. Ook in de omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Haaglanden is er nu schaarste aan personeel.

UWV meet de huidige spanning op de arbeidsmarkt met behulp van de Spanningsindicator Arbeidsmarkt. Dat is de verhouding tussen openstaande vacatures en personen met een recente WW-uitkering. Onderstaande afbeelding toont de ontwikkeling van deze indicator voor alle arbeidsmarktregio’s van het tweede kwartaal 2016 tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Mismatch tusssen vraag en aanbod

Dat het totaalniveau (dus alle beroepen) duidt op een gespannen arbeidsmarkt, wil niet zeggen dat er sprake is van spanning op álle deelmarkten. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de beroepsklassen. Tabel 1 laat zien dat de spanningsindicator varieert van krap, voor beroepsklassen als ICT, technisch, transport & logistiek, pedagogisch en zorg & welzijn tot ruim voor creatieve en taalkundige beroepen. Hoewel de personeelstekorten toenemen en zich in een steeds breder spectrum van beroepen voordoen, geldt dit niet voor alle beroepen in Rijnmond. Tekorten doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn het gevolg van een mismatch tussen functie-eisen en kwalificaties van werkzoekenden.

TABEL 1: RIJNMOND BEROEPSKLASSE
BRON: UWV

Alternatieve oplossingen

De meeste personeelstekorten doen zich voor in de technische beroepen, zorg & welzijn en ICT beroepen. Denk daarbij aan beroepen in de techniek als loodgieters, monteurs industriële machines & installaties en vertegenwoordigers van technische producten. In de zorg is er met name een groot tekort aan basis verpleegkundigen en verzorgenden, in de ICT staan werkgevers te springen om programmeurs en security specialisten. Ook de sectoren bouw, transport en logistiek in Rijnmond kampen met een groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures, zoals timmermannen, werkvoorbereiders, vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Er zijn tal van initiatieven om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, zoals de WW scholingsbudgetten. Maar ook de werkgevers gaan creatief aan de slag. Alternatieve mogelijkheden zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Aanboren van nieuw talent
  • Anders organiseren van werk
  • Binden en boeien van personeel

Deze alternatieve oplossingen vergen over het algemeen wel een grotere inspanning van alle partijen. Dit zal komend jaar niet anders zijn, gezien de toenemende vraag op de arbeidsmarkt (zie tabel 2).

TABEL 2: ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN VOOR KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT DOOR WERKGEVERS
BRON: UWV
Terug naar boven