Zorg dat kennismigranten zich thuis voelen.

Rotterdam trekt steeds meer buitenlandse kenniswerkers. Dat is gunstig voor de internationale concurrentiepositie. Het is dan ook zaak om deze groep welkom te heten in de stad en het voorzieningenniveau daarop in te richten.

Als internationale haven- en handelsstad heeft Rotterdam altijd mensen uit de hele wereld aangetrokken. Inmiddels telt de stad meer dan 170 nationaliteiten en meer dan 300 verschillende culturen. Rotterdam is een voorbeeld van een stad waar al deze culturen met en naast elkaar samenleven. Wij zien de rijkdom die deze verschillende culturen onze stad brengen.

We bevinden ons nu in een nieuwe fase van immigratie en internationalisering. In de 21e eeuw stijgt de welvaart wereldwijd, waardoor de middenklasse groeit. Dit biedt vanuit economisch perspectief volop kansen. Deze nieuwe middenklassers gaan consumeren, willen op reis en zorgen dat hun kinderen beschikken over de juiste educatie. Meer landen staan vrij reizen toe. Mede daardoor, en doordat Rotterdam zich de laatste decennia zeer positief heeft ontwikkeld, zien we een grotere toestroom van toeristen, maar ook van internationale bedrijven die hier een vestiging openen.

Sterke groei kenniswerkers

Hoewel wereldwijd de grootste migratiestromen nog steeds worden veroorzaakt door oorlog en armoede, zien we nu ook migratiestromen van hoger opgeleiden die op zoek zijn naar kennis en betere carrièreperspectieven. Ook in Rotterdam ontvangen wij steeds meer buitenlandse studenten en kenniswerkers. Onze universiteit heeft dit jaar een recordaantal buitenlandse studenten ingeschreven (5800 uit 118 landen).

Bij het Expat Centre van Rotterdam Partners merken we een grotere toeloop van hoger opgeleide ‘internationals’ die zich in Rotterdam willen vestigen, omdat zij toekomstperspectief zien bij één van onze internationale bedrijven in onze stad. Het aantal internationals bij het Rotterdam Expat Centre steeg in 2018 met 46% vergeleken met het jaar er voor. Rotterdamse bedrijven zien hen graag komen, omdat zij grote behoefte hebben aan de kennis die deze internationals met zich meebrengen.

Personeelstekorten

De toeloop van buitenlandse kenniswerkers naar onze stad is een goede zaak. Het helpt ons bij het laten groeien van onze internationale handel (door buitenlandse medewerkers met kennis van taal en cultuur van hun thuisland kunnen we het aantal afzetmarkten voor Rotterdamse bedrijven vergroten en verbreden), het vergaren en uitwisselen van kennis en het laten groeien van ons innoverend vermogen. De economische speerpunten van de nieuwe economie – zoals circulaire economie en energietransitie, ontwikkelingen in de zorg- en voedseltechnologie – vragen om hoogopgeleide medewerkers, vernieuwende inzichten, andere visies en vergaande kennis.

Een goede arbeidspopulatie maakt Rotterdam ook aantrekkelijker voor internationale bedrijven om naar Rotterdam te komen en zich hier te vestigen. Uit intensieve contacten is gebleken dat internationale bedrijven steeds vaker zoeken naar gespecialiseerd en bij voorkeur ervaren technisch personeel. Daar is op dit moment een tekort sterk merkbaar, met name bij de zoektocht naar ingenieurs. Wij zien in Rotterdam – net als in andere grote steden – tekorten ontstaan aan arbeidskrachten met specifieke kennis. Naast het technische talent is het opvallend dat ervaren sales mensen ook schaarser worden, vooral de senior sales managers, gekoppeld aan specifieke kennis als een derde taal of over verschillende culturen/markten.

En daarom is het aantrekken van buitenlandse kenniswerkers essentieel voor de economie van onze stad.Wij als Rotterdam Partners zorgen ervoor dat de internationals die we naar onze stad weten te trekken goed ‘landen’, dat ze de juiste vergunningen hebben, woonruimte kunnen vinden, zich kunnen inschrijven bij zorgverleners en scholen et cetera.

Tevreden over levensonderhoud

Als internationaal georiënteerde stad is Rotterdam er al grotendeels op ingericht om mensen van alle nationaliteiten en culturen te herbergen. Dat maakt het voor buitenlandse medewerkers makkelijker om zich hier te vestigen, hun weg te vinden en zich thuis te voelen. De meesten kunnen zich in onze stad bijvoorbeeld uitstekend redden in het Engels. In de Expat City Ranking van InterNations staat Rotterdam op de zeventiende plaats, achter Den Haag (elfde) en Amsterdam (dertiende). Expats zijn tevreden over Rotterdam als het gaat om de kosten voor levensonderhoud, maar geven aan dat het moeilijk voor hen is om zich er thuis te voelen. Rotterdam scoort van de Nederlandse steden zelfs het laagst als het gaat om vriendelijkheid van de lokale bevolking.

Ondanks de hoge notering in de ranglijst van 72 steden zouden we dus nog wel wat stappen kunnen zetten om kenniswerkers welkom te heten en goed te laten landen in onze stad. Tenslotte zijn ze onontbeerlijk voor onze stedelijke economische ontwikkeling. Hoewel onze internationals hun best doen zich de Nederlandse taal machtig te maken en zich aan onze leefstijl aan te passen zou het de transitie voor hen vergemakkelijken als zij zich de eerste paar jaar in het Engels kunnen redden. Wij kunnen ze daar op verschillende gebieden bij ondersteunen.

Internationaal onderwijs

Waar onze universiteit en hogescholen voldoende opleidingen in het Engels aanbieden, moeten we het aanbod aan goed lager- en middelbaar onderwijs in het Engels op peil brengen en houden. Beschikbaarheid van goed internationaal onderwijs is ook een zeer belangrijke vestigingsvoorwaarde voor het internationale bedrijfsleven en organisaties. Privaat internationaal onderwijs is in Rotterdam aanwezig en hier worden binnenkort investeringen verwacht, maar juist aan de publieke kant voorzien we capaciteitsproblemen en voldoet de bestaande fysieke huisvesting niet aan de internationale kwaliteitseisen. De realisatie van de plannen om te komen tot een internationale (publieke) onderwijscampus volgens internationale standaarden voor 0 tot 18-jarigen (inclusief kinderopvang, primair én voortgezet onderwijs) is van groot belang.

Daarnaast kunnen kleine dingen ook helpen. Het zou makkelijker zijn wanneer bijvoorbeeld instructies op parkeerautomaten, in het openbaar vervoer (kaartjesautomaten) en gemeentelijke informatie ook in het Engels beschikbaar zijn (gedeeltelijk is dit al zo, maar nog niet volledig). Op die manier kunnen buitenlandse kenniswerkers ook echt integreren in onze stad en gemeenschap. Het is goed als Rotterdam een visie ontwikkelt op het aantrekken en laten landen van buitenlandse kenniswerkers. Als Rotterdam Partners willen we daar graag bij ondersteunen.

Terug naar boven