Mobility as a service houdt de Maasstad bereikbaar.

Mobility as a Service (MaaS) biedt tal van mogelijkheden om de bereikbaarheid van Rotterdam te vergroten en de luchtkwaliteit te verbeteren. “Dankzij MaaS kunnen we veel efficiënter met vervoer omgaan”.

Herinnert u zich nog het moment waarop u uw eerste auto aanschafte? Dat gevoel van trots en vrijheid dat u toen ervaarde? Een auto gaf u een bepaalde status: onbeperkte mogelijkheden lagen voortaan binnen handbereik. Tegenwoordig kijken met name jongeren heel anders naar een auto. Voor hen is een glimmende bolide al lang niet meer het ultieme bezit. Minder dan drie op de tien jongeren heeft nog een eigen auto, meldt het CBS.

Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen. Zoals de afnemende bereikbaarheid in de steeds drukker wordende steden en de eeuwige zoektocht naar een parkeerplek. Ook de toenemende zorgen over het milieu spelen een rol. En – last but not least – de groeiende populariteit van de ‘share economy’. Gedeeld bezit betekent gedeelde kosten en dat is wel zo prettig.

Het is een ontwikkeling die klaar is voor een volgende fase, vindt Laurens Lapré, Thought Leader Smart Mobility in de sector Transport, Post en Logistiek bij CGI. Lapré houdt zich al jaren bezig met verkeer en vervoer. Hij stond aan de wieg van diverse intelligente mobiliteitsdiensten, onder meer de zogeheten spits mijden projecten. “In de toekomst zien we vervoer als een dienst”, stelt hij. “Je bent dan geen eigenaar meer van een vervoersmiddel, maar neemt voor je reis een vervoerdienst af. We noemen dit ‘Mobility as a Service.’”

Vervoer als totaalpakket

Om uit te leggen hoe MaaS werkt, geeft Lapré een helder voorbeeld. “Stel: je gaat een avondje uit naar het Oude Luxor Theater in hartje Rotterdam en je bent in Dordrecht. Je geeft dan in de MaaS-app aan waar je naartoe wilt. Het systeem berekent de optimale route en het beste vervoersmiddel om bij het theater te komen. Alles wordt integraal afgehandeld: vervoer is bij MaaS immers een totaalpakket. Ga je met de bus en met de fiets, dan staat het e-ticket klaar in de app. Moet je ergens heen waar je alleen met een auto kunt komen, dan staat er op een aangewezen plek een auto gereed, die je ontsluit met de app. Onderweg wordt de optimale route berekend. Is het openbaar vervoer de beste optie dan hoef je niet te zorgen voor voldoende saldo op je ov-kaart staat. De verrekening van alle kosten gaat namelijk ook via de app.”

Optimaal gebruik

“Dankzij MaaS kunnen we veel efficiënter met vervoer omgaan”, vertelt Wim Wendt, Director Consulting Services bij CGI en verantwoordelijk voor de gemeente Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Nu staan auto’s het grootste deel van de dag stil. Kijk naar parkeergarages, rondom kantoren of bij de enorme parkeerterreinen bij vliegvelden. Daar kun je veel meer mee doen.” Hij filosofeert: “Delen van Rotterdam, bijvoorbeeld The Hague Airport, zijn lastig bereikbaar met het openbaar vervoer.

Stel, ik parkeer daar en tijdens mijn reis, wordt mijn auto gebruikt om mensen van en naar het vliegveld te brengen en om pakketjes af te leveren. Als ik terugkom, staat mijn auto op dezelfde plek, is schoongemaakt en heeft een onderhoudsbeurt gehad.”

Veel werk te verzetten

MaaS zou een passend antwoord kunnen zijn op actuele vraagstukken waarmee ook de gemeente Rotterdam te maken heeft: verkeersefficiency, ruimte-efficiency, milieu-efficiency en sociale efficiency. “Er is wel veel nodig om het echt goed te laten funtioneren”, onderstreept Lapré. “Denk bijvoorbeeld aan de techniek. Om alle vormen van vervoer en de aanbieders daarvan in één enkele app onder te brengen, is er aan de achterkant veel werk te verzetten. Er gaat immers aanzienlijk veel data heen en weer, de app moet zo geavanceerd mogelijk zijn.”

“Het optimaliseren van routes is een goed voorbeeld als ook het achteraf afrekenen met aanbieders als de NS, de fietsenuitleendienst en de taxicentrale. Afspraken over verzekeringen, bijtelling en vergoedingen moeten ook op een gebruikersvriendelijke manier in het systeem worden verwerkt. Verder zijn privacy en security ook cruciale randvoorwaarden voor MaaS. Daar wordt in de ontwikkeling al vanaf het begin rekening mee gehouden. We zijn daar met name als het om data gaat heel scherp op.”

Grootschalig organiseren

“Technologisch gezien zijn er geen drempels”, zegt Lapré. “Er is voldoende kennis en expertise om dit te laten slagen. Het bewijs hiervan wordt geleverd door enkele diensten die al bestaan en op de door ons beoogde MaaS-app lijken.

In deze apps zitten verschillende bouwstenen die bruikbaar zijn. De focus is echter geregeld lokaal en richt zich op een beperkt aantal vervoersmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld apps voor deelauto’s en die het gebruik van de trein combineren met het gebruik van een ov-fiets. Wij willen het volledige spectrum aan vervoersmogelijkheden in een app aanbieden. Om dat echt succesvol te maken, moet het grootschalig organiseren, dus regionaal, nationaal en uiteindelijk ook internationaal. Bedrijven kunnen hun afzetgebied vergroten en regio’s de leefbaarheid. Alle reden dus om de samenwerking met elkaar aan te gaan.“

Zeven MaaS-pilots

Wim Wendt noemt het daarom positief dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar begint met zeven grote regionale pilots, waarin diverse onderdelen van MaaS worden beproefd in nauwe samenwerking met de steden. Onder meer bij Rotterdam The Hague Airport en op de Amsterdamse Zuidas. De pilot in Rotterdam wordt begeleid door de Verkeeronderneming. De luchthaven wil hier graag experimenteren met nieuwe mobiliteitsoplossingen. MaaS kan een ‘seamless’ en ‘smooth’ deur-tot-deur reis mogelijk maken, de bereikbaarheid van de luchthaven verbeteren en de servicegraad voor de reiziger verhogen. Drie vliegen in één klap, die niet voorbehouden blijven aan de pilot. Wendt: “De pilots worden zo ingericht dat ze snel landelijk opschaalbaar zijn. Op die manier kan MaaS in Nederland echt van de grond komen.”

Terug naar boven