Het gaat goed met Rotterdam. De stad groeit. Het aantal bedrijven, banen, inwoners en bezoekers groeit. In 2035 heeft Rotterdam zo’n 700.000 inwoners. Dat levert allerlei nieuwe uitdagingen voor de stad op Wonen en werken vraagt om ruimte en niet te vergeten is er ruimte nodig om prettig te verblijven in de stad. Hoe zoeken we naar een nieuwe balans tussen wonen, werken en verblijven in de stad. In deze EVR2019 nemen we u aan de hand van essays en bijdragen van partners mee en krijgt u een beeld van de groei van nu en in de toekomst en de nieuwe uitdagingen die dat met zich meebrengt. En dit alles vanuit een economische invalshoek.

Wonen en ondernemen kan schuren

Het inwonersaantal groeit, er komen meer bedrijven en banen bij en de voorzieningen in de stad groeien. Maar de ruimte waarin dit alles moet passen groeit niet. Hoe gaan we de ruimte slim invullen?