Nieuws 4 mei 2018

Overstappen van baan in de havensector haalbaar?

Uit het onderzoek van het Havenbedrijf voor de Economische Verkenning Rotterdam 2018 kwam naar voren dat veranderingen op het gebied van digitalisering, automatisering en de overgang van fossiele naar duurzame energie het belang van het versterken van de band tussen stad en haven erg belangrijk is. Bedrijven uit de haven maken steeds meer gebruik van de zakelijke dienstverlening in de stad. Door de energietransitie en het gevolg voor de haven vroegen ondernemersvereniging Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam aan Birch om te onderzoeken wat de kansen zijn van de huidige werknemers op de arbeidsmarkt.

In de regio Rijnmond, Moerdijk en Drechtsteden werken ruim 14 duizend mensen in de petrochemie. Door digitalisering, automatisering en de overgang naar duurzame energie zal het werk veranderen. Door onder andere energietransitie zullen huidige werknemers in bijvoorbeeld de olie-industrie een andere rol krijgen. In werkelijkheid kan de overstap van olie-industrie naar een andere sector lastig zijn. Het onderzoek ‘Transitie in de haven’ moet duidelijkheid geven of de overstap van de ene naar de andere sector haalbaar is.

Andere sector

Volgens Birch is haalbaar om over te stappen naar een andere sector. Er is namelijk grote vraag naar technisch geschoold personeel op elk niveau. In alle technische sectoren is vraag naar mensen, ook in de opkomende sector van duurzame energie.

Haalbaar

Toch verwacht Birch dat de overstap van werknemers niet helemaal vlekkeloos zal verlopen. Het zou goed kunnen dat het ‘nieuwe’ werk toch te veel van het ‘oude’ werk verschilt. Ook de arbeidsvoorwaarden zullen door de overstap van sector veranderen. Daarnaast is van de groep medewerkers waar het om gaat 86% man. Het grootste deel is ouder dan 45 jaar en 62% is boven mbo 4-niveau opgeleid. Deze oudere hoogopgeleide werknemers hebben een veel hoger salaris dan de jongere concurrenten op de arbeidsmarkt. Wat hun positie op de arbeidsmarkt lastig maakt.

Scholing

De energietransitie is een proces van jaren. Daarom zal een groot deel van de oudere werknemers waarschijnlijk zijn pensioen halen en niet de overstap naar een andere sector hoeven te maken. De jongere werknemers die nu in de industrie aan het werk gaan, moeten breder opgeleid worden, zodat de overstap voor hun makkelijker is. Daarnaast wisselen jongere werknemers tegenwoordig veel makkelijk en vaker van baan. De directeur van Deltalinqs vindt dat door de energietransitie en de bijkomende ontwikkelingen opleidingen breder moeten worden en bedrijven meer aandacht moeten besteden aan scholing. Vooral techniek en it zullen belangrijk worden.

  • De conclusies zijn samengevat in de Infographic petrochemie
  • Bekijk het hele rapport
  • Lees meer over energietransitie en de haven in het artikel van het Havenbedrijf
  • Lees meer over de energietransitie in het artikel van CGI

 

Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard