Nieuws 16 april 2021

Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland

Recent is de groeiagenda voor Zuid-Holland gepresenteerd. In het onderzoek ‘Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland’ keken onderzoekers, die wij kennen van hun analyses voor de EVR hoe we ook na corona structureel kunnen bouwen aan een versterkte stedelijke en regionale economische structuur.

Zuid-Holland heeft een plan voor noodzakelijke investeringen in verdienvermogen, brede welvaart en werkgelegenheid. Met als doel de economie van Zuid-Holland sterker te maken – en daarmee heel Nederland. Dit is de Groeiagenda Zuid-Holland. Klik hier voor de volledige Groeiagenda Zuid-Holland en andere documenten, video’s en informatie over de Groeiagenda.

Onderzoek ‘Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland’

Onderzoekers van de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) Jeroen van Haaren, Olaf Koops, Walter Manshanden en Frank van Oort, deden het onderzoek ‘Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland’ in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam. In het onderzoek keken zij wat het effect is (na corona) van de investeringen voorgesteld in de groeiagenda  op een  versterkte stedelijke en regionale economische structuur.

Kwaliteitsprobleem in de regio

De analyses in dit onderzoek wijzen op een kwaliteitsprobleem in de regio: ondanks een grote hoeveelheid publieke en private kapitaalgoederen per werknemer, vallen de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technologie en gerelateerd menselijk kapitaal – en daarmee economische groei – tegen. De grote publieke R&D-bestedingen sluiten (nog) niet aantoonbaar aan bij groei in productiviteit en banen in het bedrijfsleven, en private R&D loopt achter bij de publieke. Het niveau van onderwijs is hoog, maar door weglekeffecten vindt talent vaak elders een betere match dan in de eigen regio. De arbeidsparticipatie is nog relatief laag, vooral in de grootstedelijke economieën van de regio. De Groeiagenda is hard nodig om ook deze aspecten structureel te verbeteren.

Lees hier het volledige essay over het onderzoek ‘Effecten investeringsprojecten Groeiagenda Zuid-Holland’.

 

 

 

Terug naar boven