Nieuws 5 februari 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Randstad

‘Samen invulling geven aan ontwikkelingen in de regio’

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Deze keer is de beurt aan Randstad. Alex Groeneveld, regiodirecteur Zuid West Nederland bij Randstad: ‘De behoefte aan flexibele oplossingen voor werk zal alleen maar toenemen, daarom moeten we flexibel werken beter regelen met elkaar.’

Randstad speelt een toonaangevende rol op de arbeidsmarkt als dienstverlener op het gebied van uitzendwerk en hr-diensten. Sinds oktober 2018 is Randstad de grootste hr-dienstverlener ter wereld. Randstad heeft vier vestigingen in Rotterdam. Daar helpen ze mensen bij het vinden van een baan en bedrijven om hun doelstellingen te realiseren door innovatieve maatwerkoplossingen te bieden. Randstad investeert ook in market intelligence; ze verzamelen alle relevante data op het gebied van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ze gebruiken daarbij de modernste technologieën. Deze informatie delen ze onder andere via de Economische Verkenning Rotterdam (EVR).

Meer Rotterdammers duurzaam aan het werk

‘Het is belangrijk om met de partners binnen én buiten de EVR in gesprek te blijven over ontwikkelingen in de regio’, legt Groeneveld uit, ‘want we moeten hier sámen invulling aan geven. Naast onze rol als dienstverlener in de stad, zit ik ook bij veel organisaties aan tafel om kennis te delen en op te halen en samen goede oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld hoe we het onderwijs goed kunnen laten aansluiten op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in Rotterdam is hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarbij is een relatief groot deel laagopgeleid, waardoor de mismatch tussen vraag en aanbod groter is. Dat is een uitdaging en daar moeten we iets mee. Meer Rotterdammers duurzaam aan het werk krijgen, ook dat moeten we samen aanpakken.’

Een leven lang blijven ontwikkelen

Groeneveld: ‘Voor ons is de groei van arbeid uiteraard een belangrijk economisch thema. Er zijn drie dingen nodig op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst: technische vaardigheden, werknemersvaardigheden en de vaardigheid om een leven lang te blijven ontwikkelen. In dat laatste moeten we investeren. De wereld van werk is namelijk altijd in beweging: er verdwijnen banen, er komen nieuwe banen voor in de plaats en banen veranderen inhoudelijk. Hoe zorgen we ervoor dat de groep werkende mensen mee blijft ontwikkelen en groeien? Dat is een relevante vraag. Het gaat niet meer om baanzekerheid, maar om inkomenszekerheid. Een contract voor onbepaalde tijd is een schijnzekerheid. Het perspectief van mensen is belangrijk; dat ze vaardigheden bezitten waarmee ze het wel redden op de arbeidsmarkt en dat we die vastleggen.’

Droom voor Rotterdam

‘Wij denken dat de behoefte aan flexibele oplossingen voor werk eerder toe zullen nemen dan afnemen door trends zoals vergrijzing, globalisering en technologische ontwikkelingen’, licht Groeneveld toe. ‘Dus moeten we flexibel werken beter regelen met elkaar. Als grootste hr-dienstverlener ter wereld willen wij onze verantwoordelijkheid daarin pakken en een leidende rol op ons nemen. Maar we hebben ook het bedrijfsleven en de politiek nodig. De nadelen van flexwerk vloeien soms voort uit regelgeving. Laten we proberen de nadelen van flexwerk op te ruimen, dan worden we ook als stad leniger. Dát is mijn droom voor Rotterdam.’

Meer informatie over de EVR via https://evr010.nl/over-evr/

Terug naar boven