Nieuws 14 februari 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Rabobank

‘Innovatie is belangrijk, we moeten vooruit blijven kijken’

Ronald van Raaij, regiodirecteur Rabobank Rotterdam

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Namens partner Rabobank spraken we met Ronald van Raaij, regiodirecteur Rabobank Rotterdam: ‘De Rotterdamse economie groeit over de volle breedte harder dan het gemiddelde in Nederland.’

Rabobank Rotterdam is een van de grootste lokale banken binnen de Rabobank Groep en heeft verschillende vestigingen in Rotterdam. Daarnaast is de Rabobank actief in stad en haven en heeft daarmee een belangrijk aandeel in de Rotterdamse economie. ‘We zijn een lokaal betrokken bedrijf en ik denk dat stakeholders ons ook als partner van de stad zien’, zegt Van Raaij. ‘We vinden dan ook makkelijk aansluiting bij bijvoorbeeld de EVR. Bij de EVR brengen en halen we informatie en zoeken we de samenwerking met partners in de stad. Wij hebben data en kennis die helpen om de economische verkenning te verrijken. Via de EVR kunnen wij ook proeven en voelen wat er in de stad speelt. De economische verkenning heeft invloed op het beleid voor de toekomst, wij willen helpen om dit zo goed mogelijk te laten zijn. De informatie die we halen bij de EVR gebruiken we intern om te informeren en extern bij klantgesprekken.’

Samen de stad sterker maken

‘Naast een financiële dienstverlener zijn we een bank met een grote maatschappelijke betrokkenheid’, legt Van Raaij uit. ‘We willen een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn. Onze rol in de stad is dan ook meedoen. We stoppen tijd, energie en geld in de connectie met Rotterdam. ‘Samen de stad sterker maken’ is niet voor niets onze slogan. Dat doen we reactief door mee te doen met diverse programma’s. Maar ook proactief: we maken elk jaar een maatschappelijk jaarplan met initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld innovatie en verduurzaming. Soms ook op het spoor van ondernemerschap en de next economy. Zo hebben we een bijdrage gegeven aan de IT Campus en zijn we samen met de gemeente en andere partners Move2Social gestart om lokale ondernemers met een sociale propositie te begeleiden. Met het RabobankRotterdamFonds steunen we dit soort vernieuwende ideeën, lokale projecten en plannen die de stad sterker maken.’

Next economy, next society

Van Raaij: ‘Innovatie is een belangrijk economisch thema, we moeten voldoende vooruit blijven kijken. In een stedelijke economie zie je veel zakelijke dienstverlening. Daar is altijd sprake van een verzadigde markt en de branche zal op het gebied van techniek een enorme sprong moeten maken. Bedrijven, groot en klein, moeten mee in de ontwikkeling naar de next economy. Zorgpunt is wie er mee kan komen als er een nieuwe industriële revolutie komt. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rond 3D-printen en blockchain, die hebben mogelijk consequenties voor de logistieke sector. Verder is de aansluiting van onderwijs op de vraag uit de arbeidsmarkt een aandachtspunt. We moeten jongeren voorbereiden en veerkrachtig maken zodat ze om kunnen gaan met verandering. En het moet groener, we moeten naar een circulaire economie. Waar we ook over moeten nadenken is: hoe zorgen we dat de samenleving kan anticiperen op een veranderende maatschappij. Want voor een next economy heb je ook een next society nodig.’

Rotterdam in de toekomst

Op de vraag hoe Rotterdam er in de toekomst uitziet, antwoordt Van Raaij: ‘Fysiek denk ik dat de stad groter is, groener en dat er minder ongelijkheid is. Er zijn meer ondernemers, mensen nemen zelf de regie, en we hebben omarmd dat de economie transformeert. Bijvoorbeeld dat we anders gaan werken in de haven. We moeten voor de toekomst investeren op vier gebieden. Ten eerste: financiële zelfredzaamheid; mensen kunnen financieel voor zichzelf zorgen en er is minder ongelijkheid in de samenleving. Als tweede: investeren in ondernemerschap met de focus op nieuw ondernemerschap: circulair, duurzaam, innovatief. Investeren in een vitale leef- en woonomgeving als derde; mensen moeten kunnen wonen waar en hoe ze willen. Daarbij zetten we in op transformatie en verduurzaming. Het vierde onderwerp is food; we gooien te veel weg en we weten niet wat gezond is. We moeten proberen verspilling te reduceren met ondersteunende programma’s en educatie.’

Groei van de stad

Van Raaij licht de visie van de Rabobank op het thema groei van de stad als volgt toe: ‘De essentie is dat de Rotterdamse economie over de volle breedte harder groeit dan het gemiddelde in Nederland. De werkgelegenheid neemt in alle sectoren sterker toe dan gemiddeld; in de oude basis van industrie en logistiek, in de zakelijke diensten – hét kenmerk van de grootstedelijke economie – én in de verzorgende activiteiten zoals detailhandel, horeca, onderwijs en zorg. Toename van het aantal welvarende mensen, ondernemers en de bevolkingsgroei spelen een rol. Rotterdam heeft de wind weer volop in de zeilen. In onze essay op www.evr010.nl (gepubliceerd na 4 maart, red.) gaan we dieper in op deze onderwerpen.’

Meer informatie over de EVR via https://evr010.nl/over-evr/

Terug naar boven