Nieuws 3 oktober 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Albeda

‘Leren en werken integreren’

redacteur: Lilian Suurmeijer

Anky Romeijnders-van Tiggelen, lid College van Bestuur Albeda

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? Als laatste in de reeks interviews met alle partners, ontmoetten we Anky Romeijnders-van Tiggelen, lid College van Bestuur Albeda: ‘Om ons onderwijs ook in de toekomst goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, maken we een directe verbinding tussen onderwijs en praktijk. Zo kunnen we sneller inspelen op veranderingen en ontwikkelen we onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.’


Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Het opleidingsinstituut telt zo’n 2.000 medewerkers en 20.000 studenten. Met 120 opleidingen en een ruim aanbod aan kortlopende cursussen en contractactiviteiten is Albeda een van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. De dertien colleges binnen Albeda zijn elk gericht op een beroepenveld zoals onder meer zorg, economie & ondernemen, lifestyle sport & entertainment, techniek, facilitair & veiligheid, travel & leisure en hospitality. Albeda ontwikkelt onderwijs in samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en overheidsinstellingen.

Motor van de stad

‘Ik denk dat Albeda een belangrijke motor is in de stad’, stelt Romeijnders. ‘In Rotterdam volgen veel jongeren mbo-onderwijs. Onze studenten goed toerusten voor de toekomst en zo bijdragen aan een vitale stad, dat is onze maatschappelijke opdracht. Albeda wil bekwame professionals afleveren, die als ondernemende vakmensen én betrokken en verantwoordelijke burgers een actieve en duurzame rol in de samenleving spelen. Bij Albeda hechten we veel waarde aan het studiesucces van de student. Wij gunnen onze studenten dat bedrijven om hen staan te springen.’

Intensieve samenwerking

‘Partnerschap is cruciaal als je in het onderwijs werkt’, vindt Romeijnders. ‘Wij leiden immers op voor alle beroepen in deze stad. Albeda werkt dan ook nauw samen met alle stakeholders in de stad zoals de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ons onderwijs moet blijven aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt, ook daarvoor is die intensieve samenwerking noodzakelijk. Al vijftien jaar zijn we betrokken bij de economische verkenningen. Ik vind het niet meer dan logisch dat Albeda partner is van de EVR. Bij de EVR zijn we samen met partners bezig met de vraag: hoe ontwikkelen de stad en de regio zich nu en in de toekomst? Onderwijs heeft daar een belangrijk aandeel in; we dragen bij aan het verhogen van het opleidingsniveau, het versterken van bedrijvigheid en welvaart, en aan de vitalisering van de samenleving in de regio Rijnmond.’

Directe verbinding onderwijs en praktijk

‘Werken en leren steeds meer integreren is wat ons betreft de toekomst’, zegt Romeijnders. ‘We gebruiken de stad als leeromgeving via leerwerkplekken: studenten krijgen in de context van het beroep onderwijs. Door de directe verbinding tussen onderwijs en praktijk blijven we goed aangesloten op veranderingen in het bedrijfsleven en ontwikkelen we eigentijds onderwijs dat past bij de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Een mooi voorbeeld is de Albeda-hub op de Wilhelminapier.’ De hub is een multidisciplinaire leerwerkplaats in het Nieuwe Luxor Theater, opgezet met partners Cruise Port Rotterdam, gemeente Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, Port of Rotterdam en Luxor Theater Rotterdam. Studenten werken onder andere aan het aantrekkelijker maken van de Wilhelminapier voor bezoekers, met oog op het groeiende toerisme in Rotterdam.

Een leven lang ontwikkelen

‘Door groei van de stad en technologische ontwikkelingen veranderen banen’, vervolgt Romeijnders. ‘Wat niet verandert is dat vakmanschap ontzettend belangrijk blijft. De bakker, de schilder, de kapper, de monteur en ga zo maar door … we hebben ze hard nodig. Deze vakmensen vormen een van de pijlers van onze samenleving, daar mag meer waardering voor zijn. Ook is een baan niet meer gedurende de hele loopbaan hetzelfde, werknemers moeten zich een leven lang blijven ontwikkelen. Ons onderwijs moet daarom flexibel zijn en we moeten zorgen dat we studenten kennis en vaardigheden bijbrengen die aansluiten op die veranderingen. Door intensief samen te werken met bedrijven en instellingen vanuit de verschillende beroepssectoren, weten we snel welke veranderingen er spelen en waar behoefte aan is.’

Lees meer in de partnerbijdrage 2019 van het Albeda.

Proeftuin

Rotterdam in de toekomst, hoe ziet de stad er dan uit? Romeijnders: ‘Ik zie een superdiverse stad en een proeftuin voor de rest van Nederland. Duurzaam, vitaal, een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leren. Met goede zorg voor wie dat nodig heeft. We lossen sámen problemen op in Rotterdam. Verder denk ik dat we nog meer verbinding kunnen zoeken met bestaande voorzieningen, om deze optimaal te benutten. Albeda doet dit bijvoorbeeld met onder meer het Topsportcentrum, waar onze sportopleidingen zijn ondergebracht en we samen voorzieningen gebruiken zoals de sportfaciliteiten en de kantine.’

Terug naar boven