Nieuws 19 maart 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner UWV

‘De arbeidsmarkt staat nooit stil’

Redacteur: Lilian Suurmeijer

Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur Rijnmond

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. In dit artikel is partner UWV aan het woord. Jacqueline Toxopeus, arbeidsmarktadviseur Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem bij UWV: ‘Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker, dat vertaalt zich in werkgelegenheid.’

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast is UWV een autoriteit op het gebied van kennis en gegevens over de arbeidsmarkt. ‘Onze rol in de stad is onder andere de arbeidsmarkt zo transparant mogelijk maken’, vertelt Toxopeus. ‘UWV levert als partner van de Economische Verkenning Rotterdam cijfers en informatie over de arbeidsmarkt in Rotterdam. En uiteraard denken we ook graag mee over de economische ontwikkelingen in Rotterdam.’

Groei beroepsbevolking en opleidingsniveau

‘Een belangrijk economisch thema is de groei van de beroepsbevolking in Rotterdam’, legt Toxopeus uit. ‘In de omliggende regio’s zien we juist een daling. Wij denken dat dit meer druk op Rotterdam zal geven doordat er meer werkzoekenden in die omliggende regio’s kunnen gaan werken. Ook het opleidingsniveau van de beroepsbevolking stijgt. We hebben veel opleidingsmogelijkheden in de omgeving: Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit maar ook de TU Delft is niet ver weg. Het is belangrijk dat we het opleidingsniveau ook hoog houden, liever nog dat we het omhoog brengen. We moeten zorgen dat ons onderwijs aansluit op de vraag vanuit de arbeidsmarkt naar hoogopgeleid personeel.’

Digitalisering en robotisering

Toxopeus: ‘De ontwikkelingen gaan sneller dan we bij kunnen benen, mede door logge instellingen als scholen, universiteiten, de overheid. We moeten er op toezien dat we hoogopgeleide mensen binnen houden. Transport en logistiek zijn belangrijke sectoren in Rotterdam, daar gaat ICT een steeds grotere rol spelen; denk aan digitalisering en robotisering. De vraag naar hoogopgeleid personeel zal daar alleen maar toenemen. Die robots bijvoorbeeld, moeten ook gemaakt en geprogrammeerd worden. Opleidingen moeten inhoudelijk aangepast worden op die vraag. En er moeten mensen zijn die deze opleidingen willen doen, dat gaat over mindset.’ Digitalisering en robotisering: bedreiging of kans? Toxopeus denkt dat het juist een kans is, bijvoorbeeld op de Maasvlakte.

Vraag en aanbod

Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker, dat vertaalt zich in werkgelegenheid. Werkgelegenheid volgt aanbod; als we het opleidingsaanbod nog beter maken dan volgt de werkgelegenheid. In 2008 was de top van de hoogconjunctuur. Het werkloosheidpercentage was toen 3,5 procent, in de crisis was dit 8 procent, op dit moment is het 3,7 procent. Ik hoop voor Rotterdam dat we stabiliteit krijgen, bijvoorbeeld een werkloosheidspercentage van 4 procent. Functionele werkloosheid is goed voor de dynamiek in de arbeidsmarkt, maar het zou mooi zijn als er geen extreme pieken en dalen meer zijn. Echter, de arbeidsmarkt staat nooit stil: het is een kwestie van vraag en aanbod, dus in de toekomst kijken is lastig.’

Terug naar boven