Nieuws 9 mei 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Rotterdam Partners

‘We staan met elkaar aan de lat voor Rotterdam’

Redacteur: Lilian Suurmeijer

Jannelieke Aalstein, adjunct-directeur Rotterdam Partners

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Deze keer gingen we langs bij Rotterdam Partners. Jannelieke Aalstein, adjunct-directeur Rotterdam Partners: ‘We zitten midden in allerlei transities en kunnen nog mooie slagen maken: van vroegere haveneconomie naar een bredere focus en een duurzame, toekomstbestendige, innovatieve economie.’

Rotterdam Partners werkt vanuit verschillende kerntaken aan hetzelfde doel: de Rotterdamse economie versterken. ’Dat doen we door Rotterdam internationaal te profileren en vermarkten en de juiste doelgroepen aan te trekken’, licht Aalstein toe. ’Altijd passend bij de ambities van de stad. We kijken naar inhoud, bijvoorbeeld wat voor soort bedrijven of congressen wil je als stad aantrekken, en niet sec naar kwantitatieve groei.’ De expertise van Rotterdam Partners ligt op het gebied van netwerken, citymarketing, toerisme, (inter)nationale handel, investeringen en congressen. Ze zijn de verbindende schakel tussen bestuur, gemeente, bedrijven en instellingen en zetten zich in voor bezoekers, bedrijven en bewoners. Rotterdam Partners werkt samen met uiteenlopende partners en stakeholders en volgt de merkwaarden en belangrijke thema’s die raken aan het vestigingsklimaat van Rotterdam zoals innovatie, resilience en stedelijke ontwikkeling. ‘Ik zou het dan ook wonderlijk vinden als we géén partner zouden zijn van de Economische Verkenning Rotterdam’, merkt Aalstein op.

Verbinding in het belang van de stad

Aalstein: ‘We doen ons werk onder meer door verbinding te zoeken en samen te werken. Die rol hebben we bij de EVR ook, denk ik. Er zitten verschillende partijen aan tafel met verschillende achtergronden, insteek en soms belangen. Omdat wij geen publieke en ook geen private organisatie zijn, kunnen we soms net iets makkelijker buiten die kaders denken: welk doel hebben we gemeenschappelijk? Ik geloof dat verbinding zoeken in het belang is van de stad. We staan met elkaar aan de lat voor Rotterdam, om onze economie aan te jagen en te versterken. Via de EVR triggeren we hopelijk die gedeelde verantwoordelijkheid voor onze economie. Hier ligt niet alleen een rol voor bijvoorbeeld de overheid, álle partijen hebben hierin een rol en kunnen proactiever zijn. Binnen de EVR kunnen we het ongoing proces denk ik nog verbeteren door vaker bij elkaar te komen en concreet acties uit te zetten, uit te voeren en te evalueren. Het is naar mijn mening nu nog te veel een momentopname.’

Stip aan de horizon

Over het thema ‘groei van de stad’ zegt Aalstein: ‘De vraag is: hoe definieer je goede groei? Groei an sich kan geen ambitie zijn, maar je kunt er ook niet generiek tégen zijn. Het begrip groei vraagt om inkleuring. Het is een stip aan de horizon waar je naar onderweg bent. We moeten goed nadenken over wélke groei we willen. Aan welke criteria moet goede groei voldoen? Wat voor type toeristen willen we aantrekken, wat voor soort bedrijven, op welke locaties? We moeten integraal kijken, ook naar bijvoorbeeld het soort voorzieningen dat dan nodig is. De internationale gemeenschap is bijvoorbeeld gegroeid, daardoor is er o.a. vraag naar een hoger niveau van bepaalde faciliteiten in de zorg en het onderwijs. We moeten zorgen dat alle ontwikkelingen dezelfde kant op leiden. De grote uitdaging is denk ik, om vanuit de verschillende belangen dezelfde blik op de toekomst van de stad te hebben.’

Mooie slag maken

‘Voor de toekomst wens ik dat Rotterdam haar diversiteit behoudt, maar tegelijk inclusiever wordt. Dat verschillen kleiner worden en dat iedereen die dat wil onderdeel kan zijn van de stad. Ik hoop ook dat we onze identiteit behouden: een beetje dat rauwe, schouders eronder als iets niet meteen lukt, niet lullen maar poetsen. En we kunnen nog een mooie slag maken: van vroegere haveneconomie naar duurzame, toekomstbestendige, innovatie economie.’

Terug naar boven