Nieuws 7 juni 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Kamer van Koophandel

‘Samenwerken en krachten bundelen’

redacteur: Lilian Suurmeijer

Saskia Bosch, directeur dienstverlening

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? Lees de reeks interviews met alle partners. We gingen deze keer op bezoek bij partner Kamer van Koophandel. Saskia Bosch, directeur dienstverlening bij de Kamer van Koophandel: ‘Als het gaat om groei van de stad is het belangrijk om samen te werken en te kapitaliseren op wat je in huis hebt.’

De Kamer van Koophandel (KVK) streeft ernaar de beste onafhankelijke publieke dienstverlener voor ondernemend Nederland te zijn. KVK werkt vanuit een aantal wettelijke taken die onder andere zijn gericht op het beheren van het Handelsregister, het informeren, voorlichten en ondersteunen van ondernemers over belangrijke ondernemersthema’s en het stimuleren van de regionale economie. KVK werkt binnen deze taken actief samen met regionale overheden en non-profitorganisaties om zo gezamenlijk relevante dienstverlening aan regionale ondernemers te kunnen bieden en toegevoegde waarde te leveren. KVK wil daarnaast voor regionale overheden en non-profitorganisaties de verbindende schakel zijn naar ondernemend Nederland. KVK is dan ook goed op de hoogte van wat er speelt bij ondernemers in Rotterdam.

Data zijn het hart van ons verhaal

‘KVK werkt vraaggestuurd op basis van data en onderzoek’, zegt Bosch. ‘We beschikken over informatie uit het Handelsregister en inventariseren vragen die ondernemers aan ons stellen. We toetsen onze dienstverlening bij ondernemerspanels en onze regioraden; zij denken mee over het regionale aanbod en geven input voor regionale kleuring. Zo bouwen we veel kennis op over de behoeften van ondernemers. Data zijn het hart van ons verhaal richting ondernemers. Deze kennis nemen we mee als input voor de EVR. De samenwerking met en deelname als partner aan de EVR is ook interessant om kennis te vergaren. Wat speelt er bij publieke stakeholders en wat is belangrijk voor hen? De inbreng van KVK aan de EVR 2019 bestaat uit een inhoudelijk artikel met bijbehorend cijfermateriaal dat aangeeft hoe het staat met de groei in Rotterdam ten opzichte van die in Nederland.’
Meer hierover lees je in de partnerbijdrage van KVK voor 2019: Groeien kun je leren.

Vlaggenschip

Bosch: ‘Het Rotterdamse Ondernemersplein kan je het vlaggenschip van de vijf fysieke ondernemerspleinen noemen. Op het plein ontmoet de ondernemer andere ondernemers en kan hij met zijn ondernemersvragen terecht bij de elf publieke dienstverleners. Gemeente Rotterdam is één van de partners van het plein, evenals KVK. Vanuit eigen dienstverlening en beleid zoeken de gemeente Rotterdam en KVK structureel actief naar mogelijkheden om samen te werken met elkaar en met andere partijen. Dat vertaalt zich naast het partnerschap in de EVR ook in samenwerking op thema’s zoals digitalisering, duurzaamheid, voorlichting aan zzp’ers en het delen van elkaars netwerken. Samenwerken en kapitaliseren.’

Uitgaan van eigen kracht

‘KVK interpreteert data, zodat we mede op basis daarvan dienstverlening kunnen ontwikkelen. Als onafhankelijke publieke dienstverlener willen wij geen uitgesproken mening uiten over economische thema’s, daarom duiden we deze data niet’, legt Bosch uit. ‘Als het gaat om de groei van de stad vind ik het vooral belangrijk om samen te werken. We hebben te maken met digitalisering, groei van de maakindustrie, werkgelegenheid, de bevolking en bezoekers van de stad. We moeten gezamenlijk kijken hoe we dit alles door het bundelen van onze krachten, zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren. Verder vind ik dat je als stad moet uitgaan van je eigen kracht, je eigen DNA moet kennen en moet kapitaliseren op dat wat je in huis hebt om groei en ontwikkeling te realiseren. Steden in Nederland moeten niet op elkaar gaan lijken. De kracht zit ‘m juist in diversiteit. Voor de toekomst vind ik dan ook dat Rotterdam dichtbij het eigen DNA moet blijven’.

Terug naar boven