Nieuws 22 januari 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Hogeschool Rotterdam

‘De stad is ons laboratorium’

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Hogeschool Rotterdam bijt het spits af. Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam: ‘Wij willen professionals afleveren die toekomstbestendig zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.’

Hogeschool Rotterdam biedt meer dan honderd opleidingen aan 40.000 studenten en telt 4.000 medewerkers. Daarmee is de hogeschool op zichzelf een economische entiteit in de stad, een grote werkgever en leverancier van hoog opgeleid personeel. Maar Hogeschool Rotterdam doet ook onderzoek en deelt kennis en ervaring over hoger beroepsonderwijs en haar visie op de ontwikkelingen, gericht op economische transities. Dat doen ze onder meer via de Economische Verkenning Rotterdam; Bormans kan zich niet voorstellen dat ze niét zouden participeren, omdat ze ook aangesloten willen blijven op de economische ontwikkelingen. Bij alles wat ze doen is de verbinding met de stad een bewuste keuze. Als het gaat om onderwijslocaties en bereikbaarheid, maar ook door aansluiting te zoeken bij grootstedelijke ontwikkelingen en vraagstukken in de regio en door onderwijs en onderzoek te verbinden met de praktijk.

Samen met de stad de toekomst maken

‘We zijn een stadshogeschool’, vertelt Bormans. ‘Alles in onze strategie ademt verankering met de stad: van, voor, in en door Rotterdam. Ons onderwijs moet contextrijk zijn, we zoeken verbinding met reële vraagstukken in Rotterdam. De stad is ons laboratorium. Dat doen we omdat we mensen willen opleiden voor een beroep, maar we willen ook professionals afleveren die veerkrachtig zijn en die om kunnen gaan met een onzekere toekomst. Die uitvoerder én denker zijn, zodat zij ook zelf in staat zijn het beroep te helpen vernieuwen. Want de ontwikkelingen gaan zo snel, denk bijvoorbeeld aan de haven, ICT, logistiek. We weten niet hoe die beroepen er in de toekomst uitzien. Wél kunnen we nu zien waar nieuwe economie ontstaat en deze nieuwe kennis in ons onderwijs integreren. Op die manier vernieuwen we ons onderwijs en willen we denkkracht ontwikkelen bij jonge mensen, zorgen dat ze dat nieuwe opzoeken en er niet bang voor zijn. Een mooi voorbeeld is de IT Campus Rotterdam, die we onlangs samen met andere onderwijsinstellingen, de gemeente en Rotterdamse bedrijven hebben opgericht, om in te spelen op de groeiende vraag naar IT-talent en IT meer te verankeren in ons onderwijs. We willen samen met de stad de toekomst maken.’

Onderzoek

Ook op het gebied van onderzoek zoekt Hogeschool Rotterdam steeds de verbinding met de stad. Bormans: ‘We doen geen onderzoek omwille van het onderzoek, we doen onderzoek naar aanleiding van concrete vraagstukken die spelen in de samenleving in Rotterdam. En de kennis die daaruit voortvloeit vindt zijn weg terug naar de curricula van onze opleidingen. Zoals op het gebied van gezondheidszorg, de transitie in de haven, big data en algoritmes.’ De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt onder andere vorm in de samenwerking met één van onze vijf kenniscentra, bijvoorbeeld op het gebied van business innovation, en in het RDM Centre of Expertise en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI).

Toekomstbestendige professionals

‘Wonen en werken zijn belangrijke economische thema’s, daar willen we leren aan toevoegen’, zegt Bormans. ‘We moeten als stad de condities creëren om toekomstbestendige professionals af te leveren, die een bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Daarnaast is een hogeschool een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, om aan gekwalificeerd personeel te kunnen komen. In een groeiende stad met oplopende huurprijzen moet wel ruimte blijven voor publieke voorzieningen. Rotterdam moet ons in staat stellen om blijvend aanwezig te zijn. Onderhoud van kennisinfrastructuur is net zo hard nodig als onderhoud van fysieke infrastructuur, zoals een derde oeververbinding. De kracht van de stad is de kracht van de samenstellende delen en hoe deze zich verbinden. Daarom willen wij in het cement van de stad blijven zitten.’

Rotterdam werkstad in modern jasje

Rotterdam werkstad is in een modern jasje aan het komen, vindt Bormans. ‘Het begrip is zich opnieuw aan het laden. Het is niet meer alleen ‘doe maar normaal’ en vooral doen, maar ook ontwikkelen: innovatief denken, creatief zijn, ontwerpen, ondernemen, risico nemen. Dit is een proces geweest. Ik ben optimistisch over Rotterdam. Rotterdam is aan de winnende hand.’

Terug naar boven