Nieuws 28 februari 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner Erasmus Universiteit Rotterdam

‘Rotterdam is het laboratorium van Nederland’

Redacteur: Lilian Suurmeijer

Menno Fenger, hoogleraar bestuurskunde

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? EVR spreekt de komende tijd alle partners. Bij partner Erasmus Universiteit Rotterdam interviewden we Menno Fenger, hoogleraar bestuurskunde. ‘Wij vinden de ruimtelijk-economische kant van groei interessant’, zegt hij. ‘De verhouding tussen de stad en de omgeving. En de rol die mobiliteit en infrastructuur spelen bij de ontwikkelingen in de stad.’

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit en is stevig verankerd in de stad Rotterdam en de regio. ‘Rotterdam is het laboratorium van Nederland, de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt daar gebruik van’, vertelt Fenger. ‘Er gebeurt veel in Rotterdam, wij proberen bij grote maatschappelijke opgaven van en voor Rotterdam aan te sluiten. We zijn als Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt aangehaakt als partner bij de EVR. We willen stad en wetenschap verbinden. Maar de betrokkenheid van de universiteit is veel breder. Eigenlijk zijn we vanuit drie rollen partner: we zijn een belangrijke werkgever in de regio, een belangrijke onderwijsinstelling en we zijn kennisproducent. We doen veel onderzoek, niet uitsluitend over of voor Rotterdam. Kennis komt niet altijd op de juiste plek terecht, door de EVR is er een duidelijk kanaal om kennis te delen, zorgen kenbaar te maken en samen met de toekomst bezig te zijn. De EVR stelt de gemeente in staat om proactiever te zijn, beter in te spelen op informatie die we daar delen.’

Mobiliteit en infrastructuur

Fenger: ‘De arbeidsmarkt is een belangrijk economisch thema. Rotterdam groeit sneller dan de omliggende steden en heeft nog steeds het grootste aantal bijstandsgerechtigden in Nederland. De arbeidsmarkt is vrij onvoorspelbaar, we moeten ons voorbereiden op dingen die we nog niet weten. Een ander belangrijk onderwerp vinden wij de ruimtelijk-economische kant van groei; de verhouding tussen de stad en gemeenten in de buurt. De relatie met de stad is aan het veranderen; vooral voor hoogopgeleiden die in Rotterdam werken is het niet vanzelfsprekend om ook in Rotterdam te wonen. Met goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, denk aan de Hoekse Lijn, gaan mensen sneller buiten de stad wonen waar meer keuze is in woningen en ze goedkoper zijn. Deze mensen geven ook op die locatie geld uit. De rol die mobiliteit en infrastructuur spelen bij de ontwikkelingen in de stad en wat dit voor de sturing van ruimtelijk-economische processen moet betekenen, hebben we nog niet goed in beeld.’

‘Eigene’ van Rotterdam niet verliezen

‘Als de trend doorzet, en dat is het meest waarschijnlijk, zien we de stad aantrekkelijker worden in de toekomst’, zegt Fenger. ‘We slagen er steeds beter in om problemen in de wijken aan te pakken. De verschillen in de stad worden steeds kleiner. Wat het klimaat gaat doen heeft ook een grote impact. Op dat gebied is er nog veel onzekerheid. Wellicht zijn wij één van de voorlopers in de nieuwe economie, of juist niet … met de haven die nu draait op fossiele brandstoffen. De cruiseschepen die aanleggen aan de Wilhelminakade zijn enorme vervuilers. Vlak ernaast bij de Erasmusbrug is een milieuzone voor auto’s. Dat is tegenstrijdig. Verder denk ik dat we op moeten passen dat we het ‘eigene’ van Rotterdam niet verliezen. Daarmee bedoel ik de dynamiek, het ongereguleerde. Dat is een van de kenmerken én een deel van de charme van Rotterdam.’

Verhouding stad Rotterdam en omgeving

Het thema van de EVR voor 2019 is ‘groei van de stad’. ‘Wij vinden groei van de stad eigenlijk niet zo interessant’, reageert Fenger. ‘De verhouding tussen de stad Rotterdam en de omgeving vinden wij veel interessanter. Ik denk dat we veel breder moet kijken dan alleen de stad Rotterdam, we moeten ons meer richten op de regio, de metropoolregio. De hele randstad groeit naar elkaar toe, met de intercity direct ben je in een half uur op Schiphol. Wij zijn meer geïnteresseerd in de ruimtelijke en mobiliteitstrends in het algemeen dan in de bevolkingsgroei binnen de grenzen van Rotterdam.’

Meer informatie over de EVR via https://evr010.nl/over-evr/

Terug naar boven