Nieuws 25 april 2019

Economische Verkenning Rotterdam in gesprek met partner CGI

‘Mobiliteit wordt één van de grootste uitdagingen’

Redacteur: Lilian Suurmeijer

Wim Wendt, director consulting services

Voor de Economische Verkenning Rotterdam (EVR) werken partners samen, die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van Rotterdam als economisch sterke stad en regio. Wie zijn zij en wat is hun visie op de economische ontwikkelingen in Rotterdam? Lees de reeks interviews met alle partners. Deze keer spraken we partner CGI. Wim Wendt, director consulting services bij CGI: ‘Groei van de stad moet gepaard gaan met slimme mobiliteit. Mobiliteit moet geen probleem worden, maar weer een oplossing zijn.’

CGI is een internationale IT-dienstverlener met 74.000 professionals wereldwijd en 2.500+ medewerkers in Nederland. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. CGI is actief op het gebied van onder andere energie, productie, transport, zorg en mobiliteit. Ze leveren high-end bedrijfs- en IT-consultingdiensten, systeemintegratie en IT & business process outsourcing services. CGI werkt nauw samen met klanten en partners om beschikbare technologieën optimaal toe te passen om zo bij te dragen aan een succesvolle digitale transformatie. ‘IT is de krachtbron geworden van veel organisaties’, zegt Wendt. ‘Door de digitalisering is IT een veel strategischer onderwerp geworden. Eerder werd IT vooral als een kostenpost gezien, maar het is nu de katalysator en nodig om te kunnen groeien. Een voorbeeld hiervan is het programma om meer datagebaseerd te gaan werken binnen de gemeente Rotterdam, waar CGI ook een bijdrage aan levert. Hier zet CGI haar kennis in van dataplatformen, advanced analytics en het opzetten en uitvoeren van waardevolle praktijkcases.’

Bijdrage leveren aan de stad

‘Een paar jaar geleden verhuisde ons hoofdkantoor van Amstelveen naar Rotterdam’, vertelt Wendt. ‘We voelen ons erg thuis bij de Rotterdamse mentaliteit van aanpakken. Het leuke van Rotterdam is dat men groot durft te denken. Het is echt een werkstad, bedrijven zijn altijd al belangrijke spelers geweest. Ik ben zelf gaan kijken wat voor netwerken er zijn in de regio en waar CGI zich bij aan kon sluiten. Zo zijn we verbonden met onder meer de Rotterdam100, de Roadmap Next Economy, de IT Campus en de Economische Verkenning Rotterdam. We zijn partner van de EVR omdat we als grootste IT-werkgever in de regio graag inzicht in onze kennis en informatie willen geven. En het is mooi om als organisatie een bijdrage te leveren aan de stad: wat komt eraan qua ontwikkelingen en hoe kunnen we dat samen oppakken? We zijn onderdeel van de regio Rotterdam, daar horen betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij. Mijn ambitie voor de EVR is om het groter aan te vliegen: een groter congres maar ook meer continuïteit onder andere in thema’s.’

Slimme mobiliteit en logistiek

‘Mobiliteit is één van de grootste uitdagingen de komende twintig jaar’, stelt Wendt. ‘Dat is voor ons een belangrijk thema. Wij zijn één van de grootste dienstverleners op onder meer het vlak van slimme mobiliteit en logistiek. Dat speelt bij Rijkswaterstaat, ProRail, NS maar ook in grote mate in de haven met de digitalisering en de energietransitie. Daar is veel technologie voor nodig en daar werken wij aan. De grote uitdagingen voor deze stad moet je publiekprivaat oplossen, zoeken naar verbindingen. Wij gaan zélf op zoek: wat kun je samen doen met bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam? Waar kunnen we aanhaken?’

Mobiliteit als dienst

CGI ontwikkelde ook het concept ‘mobiliteit als dienst’: Mobility as a Service (MaaS). Het principe is dat mensen geen eigenaar meer zijn van een vervoersmiddel maar voor hun reis een vervoersdienst afnemen via de MaaS-app. Het doel is: efficiënter met vervoer omgaan, mogelijkheden creëren om de bereikbaarheid van Rotterdam te vergroten en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit jaar start het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met zeven regionale pilots, onder andere bij Rotterdam The Hague airport. Lees meer over MaaS in de partnerbijdrage van CGI.

CO2-neutrale stad is nog een uitdaging

Wendt: ‘We willen groeien als stad, maar groei moet je balanceren. Wij denken dat groei van de stad gepaard moet gaan met slimme mobiliteit. Het zou mooi zijn als Rotterdam in de toekomst een gezonde, duurzame stad is. Een stuk groener, in breed perspectief. Daar kun je technologie heel goed voor gebruiken. We moeten toe naar een CO2-neutrale stad. Dat is nog best een uitdaging; de CO2-uitstoot van de transportsector neemt nog steeds toe. Dat moet echt anders. Mobiliteit als dienst levert echt iets op. Ik denk dat we daar grote stappen mee kunnen en gaan maken. Mobiliteit moet geen probleem worden maar moet weer een oplossing zijn. Verder hoop ik dat Rotterdam groots blijft denken over stadsontwikkeling en dat de ruimte om te ondernemen blijft.’

Terug naar boven