Nieuws 26 oktober 2018

Creatieve sector stimuleert groei en ontwikkeling Rotterdamse economie

De creatieve sector draagt bij aan de groei van de Rotterdamse economie en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een vooral op de haven gebaseerde economie, naar een brede op consumenten- en kennisdiensten gebaseerde economie. Dat staat in de onlangs verschenen Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018.

Zowel in de creatieve industrie als in de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) – samen de creatieve sector – is de banengroei in Rotterdam bovengemiddeld in vergelijking met de landelijke trend. Daarmee draagt deze sector wezenlijk bij aan de groei van de Rotterdamse economie. Eén op de vier nieuwe banen ontstaan sinds 2014 in de creatieve sector. Daarmee overtreft de creatieve sector de gemiddelde banengroei van de Rotterdamse economie. Van elke 5 euro die Rotterdam in diezelfde periode meer verdiende dan voorheen, kwam er 1 euro uit de creatieve sector. In 2017 is 7,3 procent van de Rotterdamse banen te vinden in de creatieve sector. Van de groei in toegevoegde waarde van de Rotterdamse economie sinds 2014 is 20 procent afkomstig uit de creatieve sector. Dat zijn de centrale conclusies van de recent gepubliceerde Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018. Het onderzoek is uitgevoerd door Creating 010, een van de vijf kenniscentra van Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Rotterdamse onderzoeksbureau NEO Observatory.

Zesde sector in de Maasstad

De onderzoekers constateren dat, ondanks de recente, bovengemiddelde groei de creatieve industrie in Rotterdam niet bijzonder is oververtegenwoordigd vergeleken met het landelijk gemiddelde. ICT is zelfs ondervertegenwoordigd. De creatieve industrie telt in 2017 15,7 duizend banen (4,2 procent van het Rotterdamse totaal) en de ICT-sector 11,3 duizend (3,1 procent). Het aandeel van de creatieve sector in het totale aantal Rotterdamse banen in 2017 is daarmee 7,3 procent. Daarmee vormen ze de zesde sector in de Maasstad. Met afstand de belangrijkste werkgevers zijn zorg, consumentendiensten (detailhandel, horeca etc.) en groothandel en transport, gevolgd door het onderwijs en kennisdiensten (financiële diensten, juridisch en economisch advies, onderzoek).

Groeipotentie

Binnen de creatieve industrie zijn het vooral de creatieve zakelijke dienstverlening (onder meer design) en de kunsten die zorgen voor extra banen. Binnen ICT zorgen vooral software en facilitaire diensten voor banengroei. Volgens het onderzoek geeft de groei in beide sectoren een inhaalslag aan en laat groeipotentie zien. Verder stellen de onderzoekers vast dat de creatieve sector ook een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Rotterdamse economie: van een vooral op de haven gebaseerde economie naar een brede op consumenten- en kennisdiensten gebaseerde economie. Dat komt de vestiging van bedrijven en de ontwikkeling van werkgelegenheid ten goede.

Bekijk meer EVR cijfers
Terug naar boven