Nieuws 27 maart 2020

Coronapandemie: scenario’s en handelingsperspectieven voor bestuurders

Voor de EVR 2019 schreef Jester het essay ‘Hoe ziet Rotterdam er in 2035 uit’ over scenario’s voor economische ontwikkelingen. Naar aanleiding van de coronapandemie schreven ze een paper met scenario’s over het verloop. De scenario’s geven handvatten voor bestuurders om op korte, middellange en langere termijn te handelen en de belangen van hun medewerkers, klanten en organisaties te beschermen.

De paper geeft een aantal perspectieven en handreikingen aan leiders van organisaties om te handelen in het oog van de storm. Het artikel is opgebouwd uit drie onderdelen: feiten en onzekerheden, coronascenario’s en handelingsperspectieven. Lees de hele paper COVID-19; handelen in het oog van de storm

Terug naar boven