Nieuws 28 juni 2018

Beste binnensteden van Nederland

De Rotterdamse binnenstad scoort de eerste plaats als binnen stad met economische betekenis. Wat betreft woonaantrekkelijkheid staat Rotterdam op plek 29. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Louter naar binnensteden in Nederland.

In juli verschijnt het rapport over de economische betekenis van 81 binnensteden. Bureau Louter heeft de ranglijst van binnensteden met de hoogste woonaantrekkelijkheid en hoogste economische betekenis vast gepubliceerd. De ranglijst is gebaseerd op een viertal ‘binnenstadsfuncties’, namelijk een bestuursfunctie, een kantoorfunctie, een belevenisfuncite (vrije tijd en cultuur) en een winkelfunctie.

Zowel dichtheid aan economische activiteiten in de binnenstad als het relatieve economische belang van de binnenstad binnen de omgeving (gebied binnen een straal van vijf kilometer) weegt mee. Ook is er naar arbeidsplaatsen en naar toegevoegde waarde gekeken.

Top-10 binnensteden
Bekijk meer EVR cijfers

Meer nieuws

Terug naar boven

Bekijk meer cijfers

Bekijk het EVR dashboard