Nieuws 28 juli 2021

Arbeidsmarktmonitor Rijnmond Werkt Door mei – juni 2021

Wat is de impact van corona op de economie en arbeidsmarkt in Rotterdam-Rijnmond? Lees hier de belangrijkste inzichten voor mei en juni. Benieuwd naar de arbeidsmarktprognose voor heel Nederland tot 2026?
Lees dan het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026.

De Rijnmond Werkt Door-monitor geeft eens per twee maanden inzicht in de impact van corona op de economie en arbeidsmarkt in Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn de belangrijkste inzichten voor de maanden mei en juni.

Rijnmond Werkt Door-monitor mei – juni 2021

Door de aantrekkende internationale economie en versoepelingen, krabbelen sectoren zoals industrie, transport en horeca – en vooral de uitzendsector – weer op. Bouw en techniek, ICT en zorg blijven kampen met personeelstekorten, vooral in specifieke functies met bepaalde kwalificaties. Cultuur en de facilitaire sector zitten nog in zwaar weer. Verder in deze monitor: mogelijkheden voor werkzoekenden om over te stappen naar kansrijke beroepen (matrix 2.2). Bijvoorbeeld: een receptioniste heeft skills om ook als medewerker klantenservice aan de slag te gaan. En in deze editie ook weer adviezen voor een preventieve aanpak (2.4). Bijvoorbeeld: ‘Stimuleer andere werkervaring en investeer in trainingen voor meer wendbaarheid’ of ‘Organiseer modulaire opstappen naar gekwalificeerd vakmanschap in bouw, ICT en zorg’. Lees de hele monitor Rijnmond Werkt Door mei – juni 2021.

Tot 2026 in Nederland grote knelpunten in onderwijs, ICT, zorg en techniek

Op 8 juli 2021 publiceerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026. UWV levert een bijdrage aan dit 2-jaarlijkse onderzoek. Het ROA heeft prognoses gemaakt voor 114 beroepsgroepen en 108 opleidingstypen. Uit het rapport blijkt het volgende. Tijdens de coronacrisis is de economie gekrompen. Toch worden tot 2026 ruim 2 miljoen baanopeningen verwacht. Het grootste gedeelte van deze baanopeningen, ongeveer 1,8 miljoen, ontstaat doordat werkenden moeten worden vervangen. Zij gaan bijvoorbeeld met pensioen, nemen zorgtaken op zich en gaan hierdoor minder werken of raken arbeidsongeschikt. Daarnaast komen er in 6 jaar tijd 250.000 extra banen bij. Tegenover deze 2 miljoen baanopeningen staat een instroom van 1,6 miljoen schoolverlaters. Het aantal baanopeningen is dus hoger dan het nieuwe aanbod van personeel. Dit veroorzaakt knelpunten voor werkgevers. De grootste knelpunten worden verwacht in het onderwijs en de ICT.

Lees het hele rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026 en bekijk de arbeidsmarktprognoses tot 2026.

 

 

 

Terug naar boven