Nieuws 19 november 2020

Arbeidsmarktanalyse Rijnmond: Regio in Beeld 2020

Regio in Beeld 2020 geeft inzicht in de huidige arbeidsmarkt in de regio Rijnmond en de regionale uitdagingen waar we voor staan. Voornamelijk de coronacrisis heeft de situatie op de arbeidsmarkt drastisch veranderd. Lees hier het hele rapport.

Lees de volledige arbeidsmarktanalyse over de regio Rijnmond: Regio in Beeld 2020. In het afsluitende hoofdstuk staan een aantal regionale uitdagingen en gezamenlijke acties die nodig zijn om het perspectief op werk voor werkzoekenden en mensen die hun baan nu of in de toekomst bedreigd zien, zo groot mogelijk te maken.

Situatie arbeidsmarkt drastisch veranderd

Regio in Beeld 2019 schetste het beeld van een positieve economische ontwikkeling waarbij veel werkzoekenden, ook in de kwetsbare groepen, hun weg naar de arbeidsmarkt vonden. De situatie op de arbeidsmarkt is in 2020 drastisch veranderd, voornamelijk door de coronacrisis en alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan. De vraag naar arbeid loopt in veel branches en sectoren fors terug. Tegelijk neemt het direct inzetbare aanbod flink toe door het beƫindigen van tijdelijke contacten. Jongeren worden hierbij extra getroffen door hun beperkte ervaring op de arbeidsmarkt, de tijdelijkheid van hun arbeidscontract en hun verminderde kans op een stageplek. Het risico dat nog veel meer mensen hun baan verliezen is groot.

Mismatch vraag en aanbod

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt blijft een factor van belang, ondanks het grotere aanbod aan arbeid. Sommige werkgevers kunnen hun vacatures nog steeds moeilijk invullen door een gebrek aan gekwalificeerde medewerkers. In sommige sectoren wordt de productie daardoor zelfs afgeremd. Andere werkgevers hebben juist (soms tijdelijk) een overschot aan personeel. Veel van hun medewerkers zullen op zoek moeten naar een andere baan waarvoor nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. Ook vanuit economisch perspectief is het van groot belang dat we het beschikbare aanbod aan arbeid zo snel mogelijk kunnen inzetten in die branches en sectoren waar wel werk is.

Intensiever, breder en creatiever samenwerken

Ondanks het toegenomen arbeidspotentieel, zullen arbeidsmarktpartijen nog intensiever, breder en creatiever moeten samenwerken om werkzoekenden snel naar nieuw werk te begeleiden. Met extra aandacht voor de kwetsbare groepen, die vaak afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom is het belangrijk om nog intensiever te zoeken naar kansen voor jongeren, werkzoekenden zonder startkwalificatie (zoals laaggeletterden), ouderen, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders.

Terug naar boven