Nieuws 19 december 2019

Arbeidsmarkt regio Rijnmond in beeld

Bron:UWV

In Rijnmond komen er in 2019 en 2020 zo’n 20.000 werknemersbanen bij. Dat brengt eind 2020 het aantal werknemersbanen in de regio op bijna 685.000. In lijn met de landelijke trend vertraagt het groeitempo; de procentuele banengroei in 2020 is kleiner dan in 2019. Tegelijk steeg het aantal openstaande vacatures in de regio sinds begin 2016 met 77% tot 19.350 aan het eind van het tweede kwartaal van 2019. Sinds begin 2018 is de arbeidsmarkt als geheel krap in Rijnmond.

Zoals onderstaande figuur laat zien groeit het totale aantal banen, maar in de ene sector is de groei sterker dan in de andere. In sommige sectoren neemt het aantal banen zelfs af. De ICT-sector relatief de sterkste groei en zorgt, ondanks dat dit een nog vrij kleine sector is, mede voor het positieve effect op de totale banengroei in Rijnmond. Verder neemt vooral het aantal banen in zorg & welzijn toe. Deze sector is groot en groeit sterk. Ook detailhandel, uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling en de ICT dragen stevig bij aan de regionale banengroei.

 

Aantal openstaande vacatures stijgt

Steeds meer vacatures staan – voor kortere of langere tijd – open. In Rijnmond nam het aantal openstaande vacatures sinds begin 2016 toe met 77% tot 19.350 aan het eind van het tweede kwartaal 2019. Voor technische beroepen staan in Rijnmond de meeste vacatures open. Daarna komen de economische en administratieve beroepen, transport & logistieke, dienstverlenende en commerciële beroepen. Openstaande vacatures in zorg & welzijn zijn er vooral op beroepsniveau 3 en 4; complexe tot zeer complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is.

Krapte en moeilijk vervulbare vacatures

Sinds begin 2018 is de arbeidsmarkt als geheel krap in Rijnmond. De regio kenmerkt zich door relatief weinig personeelsaanbod in verhouding tot de personeelsvraag. Personeelstekorten doen zich voor in een breed spectrum van beroepen. De spanningsindicator geeft medio 2019 in Rijnmond voor 7 van de 11 beroepsklassen krapte aan en is zelfs zeer krap voor ICT-beroepen. Alleen creatieve & taalkundige beroepen kennen een ruime arbeidsmarkt.

Tekorten doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn onder andere het gevolg van beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden met recente werkervaring en van een mismatch tussen functie-eisen en kwalificaties van werkzoekenden. Veel problemen bij het vervullen van vacatures doen zich voor in technische en ICT-beroepen.

Meer weten? Lees ook:

 

Terug naar boven