Nieuws 11 december 2019

10% meer starters in 2020

Bron: ING

Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Over de eerste 9 maanden van 2019 zijn er 13% meer starters in Nederland dan in dezelfde periode in 2018. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2020 met circa 10% toeneemt. Wel hangt dit ook af van de invoering van wet- en regelgeving.


Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Over de eerste 9 maanden van 2019 zijn er 13% meer starters in Nederland dan in dezelfde periode in 2018. Naast een gunstig economisch en fiscaal klimaat, dragen ook online-werkplatformen bij aan deze groei. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Zo is in 2019 ongeveer 8% van de starters actief in de kluseconomie, bijvoorbeeld als zelfstandige maaltijdbezorger, bouwvakker of kok. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2020 met circa 10% toeneemt. Al is dit mede afhankelijk van de invoering van wet- en regelgeving.

In vijf jaar tijd ruim een derde meer nieuwe ondernemers

Met name in de afgelopen jaren is het aantal starters fors toegenomen. Ten opzichte van de eerste 3 kwartalen in 2015 ligt het aantal starters in 2019 ruim een derde (+36%) hoger. Vooral de 4 grote steden – Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam – zijn een kraamkamer voor nieuw ondernemerschap. Het aantal starters per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking ligt in deze steden ver boven het gemiddelde in Nederland. Dit hangt onder meer samen met de bevolkingsgroei, de aanwezige digitale infrastructuur en de goede voorzieningen in de grote steden voor starters, zzp’ers en innovatieve bedrijven. Dit trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. Bovendien zorgen de universiteiten, met startupbroedplaatsen als YES!Delft en UtrechtINC, in deze provincies ook voor een lichting nieuwe ondernemers.

Provincies in de Randstad meest ondernemend

Het aantal starters is in 2019 in alle provincies toegenomen, al zijn er grote regionale verschillen. Zo nam het aantal starters in Flevoland met 22% het sterkst toe, terwijl Friesland met een groei van 10% hekkensluiter is. De vier Randstedelijke provincies – Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland – zijn het meest ondernemend. Per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking hebben deze 4 provincies de meeste starters. Drenthe is het minst ondernemend, onder meer door de vergrijzing en een stagnerende bevolkingsgroei.

Sterke groei aantal starters dat een onlinewebwinkel begint

Vooral in de detailhandel en horeca nam het aantal starters, met respectievelijk 57% en 35%, fors toe. De toename in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online-webwinkel beginnen, bijvoorbeeld door hun producten aan te bieden op een onlineplatform. Tegelijkertijd daalt het aantal starters dat een fysieke winkel begint. In de horeca betreft het vooral een toename van het aantal starters in de eventcatering, zoals zelfstandige koks, kelners, barista’s en foodtruckuitbaters. De horeca kampt met een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het lucratief om als zzp’er je diensten aan te bieden. Bovendien kunnen vraag en aanbod elkaar eenvoudig vinden via onlineplatforms.

Circa 8% van de starters werkt in de kluseconomie

Online-werkplatformen dragen mede bij aan de aanhoudende stijging van het aantal starters. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Typische sectoren voor deze zogenoemde kluseconomie zijn onder meer de bouw, taxivervoer, maaltijdbezorging en eventcatering. In 2019 is naar schatting ongeveer 8% van de starters in Nederland als zzp’er in de kluseconomie actief.

Aantrekkelijk economisch en fiscaal klimaat

Het huidige economische en fiscale klimaat is op alle fronten aantrekkelijk voor startende ondernemers:

  • De economische groei houdt aan, al is het op een lager niveau.
  • De krappe arbeidsmarkt maakt het voor bepaalde beroepsgroepen lucratief om als zzp’er aan de slag te gaan.
  • Dankzij online-werkplatformen komen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten.
  • De relatieve belastingdruk ligt voor zelfstandigen lager dan voor werknemers.

10% meer starters in 2020

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters ook de komende jaren hoog blijft. Door digitalisering en structurele veranderingen op de arbeidsmarkt blijft vooral de vraag naar zzp’ers hoog. Zij zijn van alle flexibele arbeidsvormen het meest flexibel en zijn daardoor het belangrijkste stootkussen om schokken in de vraag op te vangen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om zzp’ers in te huren. Gezien de aanhoudende economische groei in 2020 (rond de 1,5%) en een verdere groei van de werkzame beroepsbevolking is de verwachting dat het aantal starters in 2020 met circa 10% groeit en rond de 190.000 uitkomt.

Ontwikkeling aantal starters hangt mede af van wet- en regelgeving

Eventuele invoering van nieuwe wet- en regelgeving kan de groei, en dan met name van nieuwe zzp’ers, mogelijk stimuleren dan wel afremmen. Denk hierbij onder meer aan:

  1. De Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 wordt in gevoerd. De nieuwe wet zorgt mogelijk voor een stijging van het aantal zzp’ers omdat alle flexibele werkvormen duurder worden, behalve de zzp’ers. Een mogelijk gevolg is dat bedrijven eerder zzp’ers dan bijvoorbeeld uitzendkrachten of payrollwerkers inhuren.
  2. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel voor invoering van een minimumtarief van 16 euro voor zzp’ers. Desondanks zijn zzp’ers nog altijd goedkoper ten opzichte van werknemers dankzij een relatief lagere belastingdruk. De stapsgewijze verlaging van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 maakt hierin weinig verschil.
  3. De verplichting tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals voorgesteld in het pensioenakkoord, kan voor potentiële zzp’ers een belemmering zijn om de stap te maken.
  4. Eventuele wetgeving over de juridische arbeidspositie van zzp’ers die voor een onlineplatform werken kan de instroom beperken.

Voetnoot:

Het aantal starters dat ING in dit nieuwsbericht hanteert wijkt af van het aantal starters dat de Kamer van Koophandel publiceert doordat:

  1. Alleen personen die voor het eerst een bedrijf starten worden in deze tellingen meegenomen.
  2. Het alleen oprichtingen van bedrijven betreft door natuurlijke personen en niet door rechtspersonen (zoals bijvoorbeeld een bestaande bv die een nieuwe bv opricht).

Meer nieuws

Terug naar boven

Meer over de EVR

Bekijk de EVR-cijfers